Nominasjonsprosessen er i gang

Det er snart ett år igjen til stortingsvalget 11. september 2017, og Høyre skal be velgerne om fornyet tillit slik at vi kan fortsette det gode arbeidet i regjeringen og på Stortinget.

Oslo Høyres nominasjonskomité, ledet av Eirik Lae Solberg, er allerede i gang med arbeidet med å finne de beste kandidatene for Oslo Høyre.

For å få til dette på aller best mulig måte, ønsker komiteen dine innspill på mulige kandidater.

Forslag på kandidater

Kanskje du kjenner noen som burde være kandidat til Stortinget, men ikke er så godt kjent i Oslo Høyre, eller kanskje du ønsker å være kandidat selv?

Skriv navnet på den du mener kan være en god kandidat, gjerne med en kort begrunnelse, og send dine forslag innen 22. september til: [email protected]

Eirik Lae Solberg er leder av nominasjonskomiteeni Oslo Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Eirik Lae Solberg er leder av nominasjonskomiteen i Oslo Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– Vi ønsker en åpen og inkluderende nominasjonsprosess, og det våre medlemmer mener er svært viktig for oss, sier Solberg.

Rådgivende uravstemning

Som Oslo Høyre Høyre har gjort ved tidligere nominasjonsprosesser, skal vi også denne gangen gjennomføre en rådgivende uravstemning blant våre betalende medlemmer i perioden 10. til 24. november.

Her får medlemmene mulighet til å påvirke listen som skal vedtas på Oslo Høyres nominasjonsmøte 13. februar 2017. 

Mer informasjon om dette kommer her på våre nettsider utover høsten 2016.

Oslo Høyres nominasjonskomité

Eirik Lae Solberg, leder
Ellen Christine Christiansen, nestleder
Britt Teien
Børge Ingvaldsen
Jens Jørgen Lie
Carl Oscar Pedersen
Egil Husmo
Else Marie Brodshaug
Håvard B. Øvregård
Irma Iversen
Ingeborg Tennes
Ingelin Kristin Nord
Kjell Omdahl Eriksen
Morten Bakke
Nicolai Øyen Langfeldt
Ole Jørgen Claussen
Stian Berger Røsland
Stian Haraldsen
Tone Kristiansen

Siste nyheter