Norges kulturelle storstue får en tiltrengt oppussing

Regjeringen tar grep for å bevare vår viktige kulturarv. Etter mange år med forfall skal Nationaltheatret pusses opp for 1,9 milliarder kroner.

– Nationaltheatret er en våre kulturskatter, med unik posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv. Det ærverdige bygget skal ivareta viktig kulturhistorie, samtidig som det skal være et funksjonelt teater som gir publikum gode opplevelser og de ansatte gode arbeidsvilkår. Regjeringen tar nå grep og går i gang med rehabiliteringsprosessen, sier Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet.

Bård Folke Fredriksen er statssekretær i Kulturdepartementet.
Bård Folke Fredriksen er statssekretær i Kulturdepartementet.

Nødvendig rehabilitering og oppgradering

Regjeringen har valgt løsning for rehabilitering av Nationaltheatret og går inn for et alternativ som prioriterer nødvendig rehabilitering av bygningen og omfattende oppgradering av hovedscenen. Det er estimert at prosjektet vil koste 1,9 milliarder kroner.

– Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår. Vi kan ikke la en av våre flotteste kulturhistoriske bygninger fortsette å forfalle. Nå har regjeringen valgt en løsning som prioriterer å gjøre hovedscenen fullt funksjonell og oppgradert for fremtidens behov for sceneteknologi, sier Folke Fredriksen. 

Nationaltheatret er sammen med Den Nationale Scene i Bergen og Det Norske Teatret en av Norges tre hovedscener for teaterkunst. Nationaltheatret åpnet i 1899, har 4 scener og et årlig besøk på cirka 200 000 publikummere.

Siste nyheter