Ny innstilling fra valgkomiteen

Oslo Høyres valgkomité har kommet med ny innstilling, der Heidi Nordby Lunde og Eirik Lae Solberg foreslås som leder og nestleder av Oslo Høyre for de neste to årene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen og Oslo kommune / Sturlason.

Valgkomiteen har enstemmig innstilt på Heidi Nordby Lunde som leder og Eirik Lae Solberg som nestleder for perioden 2018-2020. Valgene finner sted på Oslo Høyres årsmøte 26.- 27. januar 2018.

I etterkant av at Nikolai Astrup ble utnevnt til statsråd og dermed så seg nødt til å trekke sitt kandidatur, har Oslo Høyres valgkomité nå kommet frem til en ny innstilling for Oslo Høyres årsmøte 2018.

Heidi Nordby Lunde (44) har sittet i Oslo Høyres arbeidsutvalg i to perioder fra 2010 – 2014. Hun ble nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité i 2017 og er leder i Europabevegelsen. Hun var fast møtende vara for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fra 2013 – 17, og var i denne perioden medlem av finanskomiteen og Høyres skattepolitiske talsperson.

Eirik Lae Solberg (46) er Høyres gruppeleder i Oslo bystyre og leder Samferdsel- og miljøkomiteen. Han var finansbyråd fra april 2014 til oktober 2015. Før det var han statssekretær for næringsminister Monica Mæland fra 2013 til 2014.

– Det er et kvalitetstegn ved Oslo Høyre at vi så raskt kunne sette sammen en innstilling med erfarne og solide kandidater til ledende tillitsverv. Heidi og Eirik har i mange år lagt ned en solid innsats for Oslo Høyre på mange plan. Valgkomiteen mener det er en styrke at ledende nasjonale politikere, og våre fremste folkevalgte i Oslo bystyre, sammen skal jobbe for valgseieren i 2019, sier valgkomiteens leder Øystein R. Sundelin.

Innstillingene fra Oslo Høyres valgkomité:

Leder for to år:
Heidi Nordby Lunde

Nestleder for to år:
Eirik Lae Solberg

Leder for Oslo Høyres kvinneforum/medlem av AU for to år:
Pia Farstad von Hall

Medlem av arbeidsutvalget for to år:
Fabian Stang
Camilla Strandskog
(Øvrige medlemmer tiltrer arbeidsutvalget i tråd med Oslo Høyres lover §10)

Tre medlemmer av hovedstyret for to år:
Ellen Christine Christiansen
Bård Folke Fredriksen
Torbjørn Sølsnæs

25 medlemmer av representantskapet:
1. Karin Espeland
2. Ingvild Næss Stub
3. Gunnar Falck-Ytter
4. Tom Erlend Skaug
5. Merete Agerbak-Jensen
6. Astrid Nøklebye Heiberg
7. Marianne Groth
8. Geir Staib
9. Ståle Hagen
10. Ole B Hovind
11. Øystein E. Søreide
12. Irma Iversen
13. Oddmund Østebø
14. Eirik Moen
15. Frode Helgerud
16. Brit Andreassen
17. Afshan Rafiq
18. Kristin Clemet
19. Kristin Vinje
20. Leif Nybø
21. Maria K. Göthner
22. Eirik Endresen
23. Anne Rygg
24. Thomas Bartholdsen
25. Torger Ødegård

Valg av nominasjonskomité til bystyrelisten 2019-2023:
1. Ellen Christine Christiansen
2. Amalie Gunnufsen
3. André Støylen
4. Benedicte Økland
5. Bente Irene Johannessen
6. Berit Solli
7. Brit Andreassen
8. Børre Rognlien
9. Geir Staib
10. Hedvig Heyerdahl
11. Helge Selstø
12. Jens Jørgen Lie
13. Jon Ole Whist
14. Karen Skjånes
15. Kjell Omdahl Erichsen
16. Lars Asbjørn Hanssen
17. Mari Djupvik
18. Mudassar Kapur
19. Øivind Tandberg

(Valgkomiteen anbefaler at komiteen konstituerer seg med Ellen Christine Christiansen som leder av komiteen)

Valgkomiteen i Oslo Høyre består av Øystein R. Sundelin, Stian Berger Røsland, Saida Roshni Begum, Grete Horntvedt, Ola Kvisgaard, John Tore Norenberg, Thea Kristine Schjerven, Tore Strandskog og Nicolai Øyen Langfeldt.

Siste nyheter