Ny sentrumsbane for fremtidens Oslo

Volvatsvingen er tingen

Det er behov for økt kapasitet i T-banesystemet til å håndtere den forventede passasjerveksten. Byrådet har foreslått en ny t-banetunnel som nesten går parallelt med dagens tunnel. Høyre ønsker en mer fremtidsrettet trasé som knytter større deler av det sentrale Oslo til T-banenettet. Høyres baneforslag skal gå fra Majorstua til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene, Grünerløkka og til Carl Berners plass.

-Denne nye trasèen vil gi et bedre kollektivtilbud til mange flere, slik at vi kan reise miljøvennlig og effektivt dit vi skal, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. Det vil også gi store ringvirkninger utenfor dagens sentrum når man etter hvert utvikler knutepunkter rundt de nye T-banestasjonene, slik som man har gjort i Nydalen, legger han til.

 

Oslo Høyres forslag til ny T-banetunnel i Oslo

Byrådets forslag ikke særlig fremtidsrettet

Byrådets forslag handler ensidig om å få T-banen gjennom sentrum innenfor Ring 1 med en tunneltrasé som slynger seg rundt den vi allerede har. Det foreligger ingen alternative traseer. Det er ikke særlig fremtidsrettet og gir små muligheter for å utvikle nye sentrumsområder i byen. Nye T-banestasjoner er en drivkraft for utvikling i seg selv.

-Nå skal vi bygge T-bane for de neste 100 årene, og ved å ikke utrede noen alternativer frarøves Oslos innbyggere muligheten til å påvirke byens største samferdselsprosjekt og byutviklingsgrep i årene som kommer, sier Eirik Lae Solberg.

I første omgang vil et nytt signalsystem øke kapasiteten i t-banesystemet med mellom 20 og 25 %. Deretter vil trengsel i dagens tunnel gjennom sentrum begrense muligheten for å øke antall avganger på alle T-banens linjer, det er derfor behov for ny tunnel mellom øst og vest. Den kommende utvidelsen av jernbanetunnelen under Oslo sentrum fra Oslo S til Skøyen vil også øke kapasiteten i dette området.

Flere t-banestasjoner og kollektivknutepunkt

-Høyre ønsker at kollektivtrafikken skal utvikles som et nettverk og vil ha en tunnel som gir flere T-banestasjoner og kollektivknutepunkt, men med samme kapasitet mellom øst og vest sammenlignet med byrådets forslag. Derfor foreslår vi at den nye sentrumsbanen skal gå fra Majorstua til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene, Grünerløkka og til Carl Berners plass, sier han avslutningsvis.

En full utredning av alternativet må foreligge før endelig beslutning om trasevalg tas.

Høyres forslag innebærer at større deler av sentrum dekkes av t-bane, det vil gi kortere reisevei for mange som skal til andre stasjoner enn sentrumsstasjonene Nasjonalteatret, Stortinget og Oslo S. Samtidig vil de som må bytte mellom t-banens linjer opplever flere hyppige avganger slik at ventetiden blir kortere. I tillegg har smartteknologi på kort tid gjort oss tryggere på å planlegge kollektive reiser og overganger i ett nettverk av kollektivtilbud.

Tanken om all alle reisende må innom den store «sentralstasjonen» er derfor avleggs. Eksempelvis har London og andre europeiske storbyer gjennom mange år utviklet et finmasket T-banenett med enkle overganger mellom linjene og som er enkelt å orientere seg i.

Siste nyheter