Ny transportpolitikk for storbyene

Bedre kollektivtrafikk

På Dagsrevyen tar Jonas Gahr Støre og Jan Bøhler T-banen mens de proklamerer at storbyene har vært forsømt. Nå vil Arbeiderpartiet at staten skal betale for 70 prosent av alle nye investeringer i storbykollektivnettet, sier de.

Det er i utgangspunktet en interessant anerkjennelse ettersom Arbeiderpartiet har hatt regjeringsmakt i fire av de siste fem stortingsperiodene. Nå mener Arbeiderpartiet at vår Nasjonal Transportplan (NTP) som partiet selv la frem for bare ett år siden ikke er tilstrekkelig for å løse storbyenes utfordringer.

Under behandlingen av NTP på Stortinget i fjor foreslo opposisjonen at staten skulle forplikte seg til å betale 50 prosent av alle nye, store kollektivinvesteringer i storbyene. Den gangen argumenterte Arbeiderpartiet med at en slik ordning vil være i strid med klimaforliket og stemte imot å hjelpe storbyene med å ta av for trafikkveksten.

Bybane i Alta?
Sist vi hadde rødgrønn regjering, beskrev miljøvernminister Bård Vegar Solhjell Oslo og Akershus’ kritikk av NTP som «meningsløs sutring», og fremmet deretter et sammensurium av feilaktige påstander om det lokale Oslopakke 3-forliket og statens manglende oppfølging av Oslos utfordringer. Så mye var altså en rødgrønn regjering villig til å spille på lag med storbyregionene. Nå skal alt dette endres. Vi skjønner godt at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen dro på smilebåndet av Arbeiderpartiets nye storbyiver.

Det hele blir ekstra paradoksalt når Støre i sin nye bok forsøker å legge skylden på Høyre i Oslo og Bærum for mangel på gjennomføringskraft. «Når vi snakker om byer her er det fra Kristiansand til Alta», sa Støre til NRK. Hva betyr egentlig dette? Skal Støre prioritere bybane i Alta? Slike ulne og landsdekkende løfter er nøyaktig hva storbyene ikke trenger.

Norge har etter åtte år med neglisjering av de store byene behov for politikere som evner å skille storbyenes behov fra mindre steders behov.

Urbanisten Erling Fossen konkluderer i en anmeldelse av Støres bok med at «byen har ingen plass i Støres økonomiske, politiske eller moralske univers», og ønsker et eventuelt Støre-inspirert Oslo Arbeiderparti en fortsatt tilværelse i opposisjon.

Hva betyr egentlig dette? Skal Støre prioritere bybane i Alta?

Velkommen etter, Støre
Støre forteller at pengene fra Arbeiderpartiet kommer med ett premiss: Storbyene må legge boliger langs traseene. Det er fristende å si velkommen etter. Oslo har lenge arbeidet etter en bevisst plan for miljøvennlig byutvikling, der man vektlegger fortetting rundt kollektivknutepunktene. Bjørvika, som ligger ved Norges største kollektivknutepunkt, er et godt eksempel. Her skal det bygges 5.000 nye boliger, kontor- og næringslokaler, skole, nytt Deichmanske hovedbibliotek og kanskje et nytt museum til Munch- og Stenersen-samlingene.

I NTP demonstrerte den daværende regjeringen hvordan den beveget seg i grensesnittet mellom byfiendtlighet og kortsiktig tenkning, og for Oslo som hovedstad var konsekvensene særlig merkbare. Denne utviklingen skal Høyre nå snu. I regjeringsplattformen legges det opp til en ny retning for kollektivutbygging i Norge. Det skal blant annet etableres et infrastrukturfond på 100 milliarder kr hvor avkastningen øremerkes vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur.

I regjeringsplattformen legges det opp til en ny retning for kollektivutbygging i Norge.

Ambisjoner og Arbeiderpartiet
Regjeringens forslag er 50 prosent ekstra støtte til store kollektivinvesteringer utover det som allerede ligger i potten, og det gjelder i første omgang fire prosjekter: Fornebubanen, Bybane til Åsane i Bergen, Superbussløsning i Trondheim og Bussvei2020 i Stavanger.

Dette gjennomfører vi nå, gjennom at vi har lagt frem en handlingsplan for kollektivtrafikk og vil gå i forhandlinger med storbyområdene innen kort tid.

Ap lover nå plutselig penger til en rekke prosjekter, de fleste ligger en del frem i tid, uten at de sier noe om når de vil gjennomføre det. Gode ambisjoner loves, men både omfang, tid, kostnad og det konkrete er vanskelig å få tak på.

Gode ambisjoner og Arbeiderpartiet; kan det kanskje være på sin plass å minne om Stoltenbergs 12.000 sykehjemsplasser som aldri ble noe av?

Lite troverdig opposisjonsparti
Etter å ha gitt maks 8 prosent av kostnaden for store kollektivutbygginger i 8 år i posisjon lover Arbeiderpartiet nå 70 prosent. Det er en drepende kritikk av hvor dårlig de rødgrønnes egen satsing var. Høyre og regjeringen har lovet 50 prosent. Vi har fulgt opp dette i regjeringens handlingsplan for kollektivtiltak og har nettopp startet samtaler med storbyområdene for å få dette på plass. Vi lover i opposisjon og gjennomfører i posisjon.

Arbeiderpartiet etterlot seg et stort, udekket behov for midler til kollektivtransport i storbyområdene. De gjorde lite i posisjon, men kommer med store løfter i opposisjon. Dette er ikke særlig troverdig.

Siste nyheter