Fartsdempende tiltak i bydel Bjerke

Vår bydel er så heldige at den nå får gjennomgang av fartsgrenser, innsnevringer og humper rundt om i hele bydelen.

Det er bymiljøetaten (BYM) som står for arbeidet og de ønsker innspill innen 9.9 i år. Alle kan sende inn sine forslag direkte, men BYM har uttalt at bydelsutvalgets (BU) beslutning vil veie tyngst. BU får saken på kartet i sitt møte i september. Det er derfor viktig at lokalpolitikerne får innspill fra dere beboere som er berørt av planene.

Bjerke Høyre ønsker at bydelen skal være trygg å ferdes i for myke trafikanter og i vårt bydelsprogram står det at vi ønsker å arbeide for trygge trafikkforhold og at barns skolevei skal sikres ved fartsreduserende tiltak. Tiltakene i gjeldende sak er nokså omfattende og kan sannsynligvis gi støy og andre negative konsekvenser for deg som beboer, selv om farten på bilene går ned. Vi håper på konstruktive tilbakemeldinger fra nettopp deg!

Innspill til Bjerke høyre kan du gi via facebooksiden vår:
www.facebook.com/bjerkehoyre eller epost: [email protected]
Det er ganske omfattende planer og totalt er det planlagt 33 nye humper dimensjonert for 30 km/t og 6 nye humper dimensjonert for 40 km/t. Les saken i sin helhet her: Nye fartsgrenser og fartsdempende tiltak i bydel Bjerke

Her er et bilde av planområdet med inntegnede humper og fartsgrenser. Legg merke til at det ikke er lagt inn noe rundt ny skole på Vollebekk, siden den har egen sak med trafikksikkerhetstiltak.

Nye fartshumper bydel bjerke, fartsgrenser, innsnevringer og humper
Nye fartshumper bydel bjerke, fartsgrenser, innsnevringer og humper

Siste nyheter