Nye ideer og bedre løsninger fra Oslo

Stortinget

Oslo har gjort mye riktig på mange områder der regjeringen ikke har lykkes. Blir det ny regjering til høsten er det fordi velgerne er enige med oss i hva som er Norges utfordringer i tiden som kommer. Politikk er kunsten å prioritere. Derfor bør vi satse mest på det viktigste: en bedre skole, mer effektiv samferdsel og trygghet for både unge og gamle.

Stortingsvalgkampens hovedsaker sett fra hovedstaden

Det som har fungert godt i Oslo i flere år, vil også komme hele landet til gode hvis Høyre kommer i regjering etter stortingsvalget til høsten, slik som de gode resultatene fra Oslo-skolen og den kraftige opprustingen av kollektivtrafikken som byrådet har satset på gjennom flere år. Men vi ser også at et tema som trygghet er mer aktuelt i storbyen Oslo enn i andre kommuner, nettopp fordi Oslo har en del hovedstadsoppgaver og storbyutfordringer som gjør at politiet burde få mer ressurser enn de gjør av den sittende rødgrønne regjeringen.

Osloskolen til hele landet

Osloskolen har under Høyres Torger Ødegaard blitt landets beste skole, og det er et svært sterkt resultat når vi tenker på at Oslo-skolen har landets mest mangfoldige elevflokk. Mens de fleste 5.-klassene i Norge gjorde det dårligere på nasjonale prøver i 2012, presterer Oslo bedre enn noen gang, og bedre enn noen andre fylker i landet. Det er fantastisk at vi har lykkes så godt med skolepolitikken i Oslo.

Gjennom mange år har Oslo-skolen prioritert bedre leseferdigheter. Resultatet er at Oslo er best i landet i lesing på 5. trinn og 8. trinn. På 9. trinn ligger vi over landsgjennomsnittet.

Dette viser at Høyres politikk, med målrettet satsing på basisferdighetene lesing, skriving og regning, gir resultater. Det viser også verdien av de nasjonale prøvene i seg selv. Dersom vi ikke vet hvordan vi ligger an, er det også vanskelig for lærere og skoleledere å vite hvor vi trenger å sette inn ekstra innsats. Den største forutsetningen for en god skole er kvalifiserte og motiverte lærere. Uten dette vil vi ikke lykkes med å heve resultatene i skolen.

Få land bruker mer penger per elev enn det Norge gjør, få land har høyere lærertetthet. Likevel er resultatene middelmådige. Det er et tankekors, vi kan ikke være fornøyd før vi har en skole som har ambisjoner på vegne av alle elever. Skolen skal løfte de svake og utfordre de sterke.

Navet i samferdsels-Norge

Oslos kollektivtrafikk har de siste årene fått en kraftig oppsving – både i form av at nye busser og t-banevogner og hyppigere avganger, men også i folks oppfatning av at Oslo nå har et godt kollektivtilbud. Langsiktig satsing på et godt kollektivtilbud gir stadig økt trafikkvekst og fornøyde reisende, og bilbruken går ned. Over 90 prosent av dem som reiser kollektivt er godt fornøyd med tilbudet. Det er nok blant annet på grunn av nye T-banevogner, og flere avganger, og ikke minst at vi har fått sanntidsinformasjon på stasjonene som letter reisehverdagen for mange.

På riksnivå er det derimot større utfordringer som må håndteres. Dobbeltspor på hele Inter City-strekningen er nødvendig av flere årsaker. Det er åpenbart et gode å kunne gi et realistisk alternativ til bilen for de mange som arbeider i Oslo og bor utenfor byen, men det kan også bidra til å dempe den kraftige veksten på boligmarkedet.

Jeg tror det er fornuftig å se transport- og boligsituasjonen i Oslo-regionen under ett. Et fungerende Inter City-triangel kan gjøre det mer attraktivt å bo i etablerte småbyer litt utenfor storbyen. Ved å gjøre Østlandet til ett arbeidsmarked, sparer vi i tillegg miljøet for unødvendige utslipp. Og så skal vi huske på at Oslo er navet til hele samferdsels-Norge. Stort sett alt som skal eksporteres til Europa og mye av trafikken innenlands går gjennom Oslo, så det vil helt klart være en fordel for hele landet at veier og samferdsel i Oslo-regionen går bedre enn i dag.

Uten trygghet stopper samfunnet

Vi er helt avhengige av å føle oss tilstrekkelig trygge når vi leverer barn i barnehage og skole, drar på jobb og til butikken. I vårt forholdsvis rolige hjørne av verden kan det kanskje virke som en selvfølge for noen at man skal kunne spasere alene hjem en kveld uten å være redd for å bli overfalt eller ranet. Slik er det ikke. Aftenposten fikk for en stund siden tilbakemeldinger fra leserne på hvor de føler seg utrygge i byen. Det viser seg at denne oversikten i stor grad samsvarer med steder der politiet tidligere har advart folk mot å ferdes nattestid og tidlig om morgenen. Det må politikerne både her i byen og på Stortinget prioritere å gjøre noe med.

Oslo får nå en trygghetsindeks som viser områdene man bør holde seg unna til visse tider av døgnet. Det jeg ikke er fornøyd med, er at vi har flere steder i byen som i praksis er gjort utilgjengelig for vanlige folk – vi kan ikke godta lovtomme rom i vår by!

Synlig politi stanser kriminalitet før det finner sted. Vi vet at det hjelper å få fortgang i soningskøene og ikke minst å gi politiet det økonomiske handlingsrommet de trenger.

Jeg tror at et regjeringsskifte vil bidra til å gjøre hovedstaden vår tryggere. Vi har prøvd den rødgrønne regjeringens løsninger i snart åtte år, og de ser ikke ut til å fungere. Vi trenger reelle løsninger på konkrete problemer, og jeg tror ikke jeg er den eneste som begynner å bli utålmodig etter å se en endring. Nå er det under 200 dager igjen til vi kan gjøre noe med det. Jeg gleder meg til høsten!

Foto: colourbox.com

Siste nyheter