Nye koster – men Frogner Høyre er det gode gamle

Tommy hadde gjort en solid jobb som valgstyrets leder

Tekst og bilder: Hans Magnus Borge

«Å bevare velferdsstaten også etter oljen er ett av hovedmålene med det programmet vi skal gå til valg på i 2021», var Linda Hofstad Hellelands budskap. Hun er leder av Høyres programkomité(som jo alle vet).

Denne gangen vil man gjøre enda mer for å inkludere mange i prosessen. Derfor har man laget en egen portal hvor man kan legge inn sine innspill. Det må gjøres innen 13. januar for å komme med i første utkastet.

Denne delen var tradisjonen tro felles for sentrumsforeningen. Etterpå delte vi oss og Frogner ble i den store salen til et tradisjonstungt årsmøte.  Etter de innledende formalia foreslo Ola Kvisgaard Eirik Moen som møteleder. Her er man tro mot tradisjonene. Han ble da også valgt med akklamasjon og inntok sin naturlige plass ved dirigentbordet. Så kom turen til referent og tellekorps. Ingen store overraskelser her heller – Mette Burkeland som referent og Elenor Holte og Hans M Borge som tellekorps.

Ola Kvisgaard refererte årsmeldingen, foreningens måltall og regnskapet. Måltallene setter en rimelig progresjon. Vi er allerede en stor lokalforening med mye aktivitet. Det blir rimeligvis noe mindre aktivitet i 2020 som ikke er valgår. Det blir fokus på kontakt med medlemmene, både nye og gamle.

Regnskapet viser et underskudd på 33.000 som normalt i et valgår. men det er allikevel 6.500 kroner igjen i kassen. I fremtiden må vi regne med mindre driftstøtte fra Oslo Høyre. Støtten vil mer komme på prosjekter og enkelt-aktiviteter. Så her må vi passe på å søke i tide.

Som vanlig hadde valgkomiteen ledet av Tommy Gilen gjort en grundig jobb. Nesten alt gikk gjennom med akklamasjon. Sånn sett fikk dirigenten en grei jobb. Men han voktet formalia som en høk! Det var bare ett styremedlem som fortsetter – men alle er rutinerte og godt kjent så det bør gå bra. Ola Kvisgaard mente tiden var ikke til å gi klubben videre til Carl-Henrik Bastiansen. Viser til listen på forsiden vår over styremedlemmene.

Under valg Oslo Høyres representantskap ble det et lite intermesso. Hermann Kopp stilte edelmodig sin plass til disposisjon og foreslo Arne Bruusgaard. Han regnet nok med at han allikevel kom til å møte siden han står høyt på varalisten. Allerede første møte viser det seg å holde stikk.

(Det kommer bilder – men opplastingen fungerer ikke i øyeblikket)

 

 

 

Siste nyheter