– Nye trusler krever ny forsvarspolitikk

Forsvarsministeren talte til årsmøtet om Langtidsplanen for Forsvaret, samarbeidet i NATO og om Norges relasjon til USA.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde hovedinnlegget på årsmøtets andre dag. Se hele talen her.

I foredraget«Kampkraft og bærekraft – forsvars- og sikkerhetspolitikk i en uforutsigbar tid», snakket hun om hvordan Norge skal både øke aktivitet og tilstedeværelse for å bygge forsvarsevnen fremover.

Forsvarets langtidsplan krever økte budsjetter, modernisering og effektivisering.

– Vi jobber i ett-, fire -og tjueårs perspektiv, sa Søreide.

Hun var også innom både den amerikanske presidentinnsettelsen og Norges bidrag til NATO.

– Vi er med på byrdefordelingen i NATO for å styrke vår egen og andre NATO-lands forsvarsevne, sa forsvarsministeren til årsmøtet.

Se hele talen til forsvarsministeren:

Siste nyheter