Nye velgergrupper: hvordan de kan vinnes

Mudassar Kapur

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur om det å nå ut til nye velgergrupper

Hvem ser du når du handler matvarer i en butikk som ikke er drevet av en etnisk nordmann? Ser du en innvandrersjappe eller ser du en bedrift i klassen små- og mellomstore bedrifter – kanskje et familieforetak drevet i flere generasjoner.

Tekst: Jens Christian Blix // foto: Jens Christian Blix

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Mudassar Kapur

Høyre,  Stortingsrepresentant for Oslo fra 2013. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Mudassar Kapur født 14.12.76 er av norsk-pakistansk opprinnelse. Hans far kom til Norge i 1971 som arbeidsinnvandrer,

Mudaassar Kapur har studert markedsføring, merkevarebygging og ledelse og har MBA i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen. Han har tidligere vært leder for innsamling og marked i SOS-Barnebyer og kampanjesjef i Høyres Hovedorganisasjon.

Han var bystyrerepresentant i Oslo fra 2011 i finanskomiteen og har vært tillitsvalg i Søndre Nordstrand Høyre.

Profil: Mudassar Kapur – Oslo Høyre

Mudassar Kapur på Stortinget

Følg Mudassar Kapur på Twitter

[/framed_box] Dette spørsmålet stilte Mudassar Kapur på kampanjesamlingen til Høyre. Og det er et viktig spørsmål.

For at vi skal forstå hva en person ønsker og vil, må vi vite hvem denne personen er. I dette tilfellet er det en eier av en bedrift som vil lette på byråkratiet og skjemaveldet – en som vil bruke tiden på å selge og skape kunderelasjoner – ikke sitte på bakrommet og å logge seg inn på Altinn for å levere ukens rapporter og søknader.

De er like opptatt av skatter og avgifter som Rema-kjøpmannen på andre siden av gaten.

Å tro at innvandrere ene og alene er interessert i innvandringspolitikk er helt feil

– Tror du ikke taxisjåføren med kurdisk bakgrunn er mer interessert i vei enn hele Hordaland og Sogn og Fjordane Høgre til sammen, sier Mudassar i talen sin.
53% av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn stemmer. Hvor mange av disse kan vi få til å stemme Høyre? Og hvor mange av de som ikke stemmer kan vi få med?

– De er opptatt av politikk, men de føler at politikerne ikke er opptatt av dem!

Vi må jobbe sammen for å mobilisere denne gruppen, men vi må altså vite at det ikke er en enkel oppskrift som gjør at de vil stemme Høyre i 2015 eller 2017. De er individer som er opptatt av pensjon, byråkrati, helse og utdanning, akkurat som de etniske norske velgerne.

Rundt frokostbordet sitter det familier og diskuterer utdanningen til barna. Ved sykesengen sitter mannen og diskuterer helse med konen sin. Eldre sitter og snakker om verdigheten i eldreomsorgen. Fellesbetegnelsen er at de snakker politikk til hverdags.

De bryr seg om det som skjer i samfunnet, både lokalt og nasjonalt. De lever de samme livene som etniske nordmenn. De bruker de samme tjenestene – de møter de samme problemene.

La oss høre på dem – la dem forstå at vi bryr oss, og at vi forstår deres problemer og utfordringer.

Vi må dog ikke glemme at de forskjellige velgergruppene har sine egne «innvandrersaker», eller særinteresser. For at de skal få frem disse sakene må vi spørre. Og dette klarer vi kun gjennom direkte velgerkontakt, mener Mudassar.

– Det den vise gjør i starten, gjør amatøren på slutten. Vi må sørge for å snakke med disse velgerne nå – allerede før vi utvikler politikken. Ikke mot slutten når det bare er to uker til valgdagen.

Slik kan vi lære hverandre å kjenne. Vi kan spisse budskapet vårt fremover, akkurat som vi spisser budskapet når vi er på bedriftsbesøk eller skolebesøk.

Hvis vi klarer å få frem vårt budskap, og de føler at de bli hørt, kan vi få deres stemmer. Men det viktigste fremover blir å holde dem inne i varmen med jevnlig kontakt via for eksempel medlemsmøter. De kan være gode bidragsytere til fremtidig Høyre-politikk og perfekte kandidater til verv.

Neste gang du ser en ny landsmann som går og triller på en barnevogn – er det kanskje ikke så vanskelig å tro at det er pappapermisjonen som går igjennom holdet hans. Samt litt skolepolitikk der han går forbi en skole. Det er i alle fall det som han vil snakke med deg om hvis han stopper opp ved en av Høyres stands under valgkampen.

Tusen takk til Mudassar Kapur for manuskriptet. Talen ble holdt 29. mars på Høyres kampanjesamling 2014, og artikkelen er basert på innholdet i denne talen.

Nye velgergrupper i Frogner bydel

Når det er kommunevalg om et og et halvt år har vi mange spennende velgergrupper vi må nå i Frogner Bydel. Det spesielt mange svensker og polakker i vår bydel som kanskje aldri har stemt i Norge, men som har stemmerett i kommunevalg. Det kan være avgjørende at vi legger en god strategi for å møte disse nye velgergruppene og hører hva de er opptatt av. Dernest at vi får dem til å benytte seg av stemmeretten, og at de selvsagt helst stemmer Høyre.

Siste nyheter