Nytt styre i Bygdøy krets

Bygdøy krets valgte på sitt årsmøte 21. november 2013 nytt styre i kretse. Bjarne Ødegård ble valgt som leder.

Dette er det nye styret i Bygdøy krets:

BjarneØdegaard (leder) epost, tlf. 48 24 28 88

Tommy Gilen (nestleder) epost, tlf. 91 18 08 74

Finn Dalheim- epost, tlf. 93 43 86 00

Aslak Aslaksen – epost, tlf. 91 63 30 26

Sara Glent – epost, tlf.  99 28 59 83

Jørn Lein Mathisen – epost, tlf.  99 28 59 83

Victoria Prøitz – epost, tlf.  93 66 19 55

Jarle Wahl – epost , tlf 94 86 23 60

Hans Magnus Borge epost, tlf 901 50 554

Siste nyheter