NYTT STYRE I OSLO SENIOR HØYRE

Grete Horntvedt ble gjenvalgt for to år som leder av Oslo Senior Høyre på årsmøtet 19.11.2020.

Nye styremedlemmer ble: Sidsel Kjeldaas Salte, Kjell Løvold, Jan Johansen. Per H. Christiansen, nestleder, Elenor Holter, May-Brit Bastiansen og Knut B. Teige var ikke på valg. I tillegg til gjenvalg av varamedlemmene Gunnar A. Stavnes og Åse Beate Brekke ble Øistein Lydersen valgt.

Her kan du se protokollen fra årsmøtet.

Siste nyheter