Ødegaard går av som byråd

Torger Ødegaard

Torger Ødegaard har vært en av de mest markante Oslopolitikerne gjennom mange år.

Byråd for finans, Torger Ødegaard (H), går av etter 13 år som byråd i Oslo for å bli administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ødegaard går av med virkning fra 28. mars 2014.

Ødegaard har vært i byrådet siden 2001. Han var byråd for eldre og bydelene 2001-2002, byråd for velferd og sosiale tjenester 2002 – 2003, og byråd for kunnskap og utdanning i ti år fra 2003 til 2013.

– Jeg vil særlig trekke frem hans innsats i utdanningspolitikken som har bidratt til at Osloskolen trekkes frem også nasjonalt som et forbilde. Torger har vært en god og klok kollega som jeg og hele byrådet har satt stor pris på å samarbeide med. Han fortjener en stor takk for sin mangeårige innsats for Oslo og jeg ønsker ham alt godt i sin nye jobb, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

– Jeg er glad for de resultatene vi har skapt i Osloskolen, sier Ødegaard.

Inntil videre fungerer Hallstein Bjercke som byråd for finans. Etterfølger vil bli oppnevnt i løpet av de nærmeste ukene. Byrådssekretærene Camilla Strandskog og Bjarki Eggen oppnevnes inntil videre som byrådssekretærer for fungerende finansbyråd Bjercke.

Les også Ødegaard ut av byrådet.

 

Siste nyheter