Også i Høyre elsker vi verlferdsstaten

Også i Høyre elsker vi verlferdsstaten

Skal mine barn få oppleve den samme velferden og den tryggheten den norske modellen har gitt meg og flere generasjoner med min, vil det være behov for å omstille seg slik at velferdsstaten kan møte dagens utfordringer. Vi blir stadig færre yrkesaktive per pensjonist og inntektene fra olje og gass vil synke de kommende årene.

Av Anita Leirvik North, Leder av Oslo Høyres Kvinneforum. Innlegget ble først publisert i Dagsavisen.

Jeg blir derfor overrasket når Hege Hellvik foreslår å redusere arbeidsdagen og samtidig deklarerer sin kjærlighet til velferdsstaten. Mange av Hellviks uttalelser kunne også vært mine. «Jeg elsker velferdsstaten vår. Sikkerhetsnettet som gir trygghet, stabilitet og løfter oss som flokk.» Det er konklusjonen som blir så feil.

Vi er alle klar over klimautfordringene verden står ovenfor og Norges rolle i å finne løsninger. Norges oljeinntekter vil reduseres i årene som kommer. Når vi så gradvis beveger oss bort fra oljeavhengighet, blir det også mindre penger til velferd. Skal dette la seg gjøre samtidig som vi bevarer det velferdssamfunnet vi kjenner i dag, må vi forsøke å øke inntektene og redusere utgiftene uten at det går utover det sikkerhetsnettet vi alle ønsker å bevare

Det viktigste vi kan gjøre er å få flere i jobb. Norge har en urovekkende stor andel av sin befolkning utenfor arbeidslivet. Dette er et økonomisk problem, der Norge går glipp av arbeidskraft og skatteinntekter, men vel så viktig er det at er dette mennesker som settes utenfor samfunnet og ikke får mulighet til å føle mestring i hverdagen.

Men det vil ikke være nok å bare få flere ut i arbeid, vi må også redusere statens utgifter. Det må jobbes med å finne løsninger som kan gi et like godt tilbud til de som trenger det mest, bare rimeligere. Norge har et skyhøyt forbruk per innbygger på helse, godt over våre naboland. Den beste forsikringen for velferdsstaten er en mer effektiv bruk av pengene.

En del av virkelighetsbeskrivelsen til Hellvik, kan jeg være enig i, men at Jan Tore Sanner kun ønsker å «gjøre det samme om og om igjen», er jeg ikke enig i. Regjeringen står i mange omstillingsprosjekt for nettopp å gjøre velferdssamfunnet bærekraftig nok til å vare også for fremtidige generasjoner.

Hilsen en som er villig til å jobbe litt mer for at mine barn skal få oppleve den velferden jeg har nytt godt av.

Siste nyheter