Øk satsingen på ernæring

God ernæring kan være avgjørende for å forebygge og helbrede sykdom, sier James Stove Lorentzen. Foto: colourbox.com

Omtrent halvparten av pasientene på sykehus, beboere på sykehjem og hjemmeboende med kognitiv svikt er underernærte, eller har risiko for underernæring.

– Dette er en stor påkjenning for våre eldre. Underernæring øker risikoen for fall, skaper problemer for sårheling og fører ofte til reinnleggelser på sykehus, sier leder i helse- og sosialkomiteen, James Stove Lorentzen.

Privat forslag fra Høyre

Derfor har Stove Lorentzen fremmet et privat forslag for bystyret for å styrke kommunens arbeid med ernæring.

God ernæring kan være avgjørende for å forebygge og helbrede sykdom, og opprettholder funksjonsevnen blant mange utsatte grupper i befolkningen. Under- og feilernæring er et stort folkehelseproblem som det offentlige Norge ikke har tatt tilstrekkelig på alvor.

– Oslo kommune trenger en helhetlig plan til oppbygging, organisering og prioritering av ernæringssatsingen. Noe av det viktigste kommunen kan gjøre er blant annet å ansette mennesker med riktig kompetanse, mener Stove Lorentzen.

James Stove Lorentzen er leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

Forslaget fikk uventet drahjelp og legitimitet forrige uke da Helsedirektoratets «Ernæringsråd» utga en stor rapport som underbygger vårt forslag.

Mer kompetanse

Byrådet Røsland styrket arbeid med ernæring i Oslo kommune, og de fleste etater har i dag ernæringsprosjekter, men samarbeidet med eksterne ressurser har vært begrenset.

Skal Oslo kommune få verdi ut av disse prosjektene bør de lede til faste stillinger, gjøre vellykkede prosjekter permanente og føre til en oppbygging av kompetanse.

Bystyret behandler forslaget onsdag 1. februar.

Siste nyheter