Økonomi i politisk verksted

Finanskomiteens nestleder Øystein Sundelin tente debatten i politisk verksted 8.mai da han fortalte at Oslo har en svært god økonomisk situasjon.

Han argumenterte overbevisende om at det er fullt mulig å opprettholde velferdstjenestene i Oslo uten eiendomsskatt.

Siste nyheter