Økt aktivitet på Aker sykehus

Oslo Høyres årsmøte vedtok 25.01.14 resolusjonen om et bedre helsetilbud for Oslo. Årsmøtet ønsker økt aktivitet på Aker sykehus.

Oslo og Akershus opplever en kraftig befolkningsvekst som også medfører et press på sykehuskapasiteten i hovedstadsområdet. Siden vedtaket i 2010 om endret opptaksområde til A-hus har plassmangel og begrenset kapasitet ved de resterende sykehusene i Oslo forårsaket stadig lengre helsekøer for hovedstadens befolkning.

Omleggingen av Aker sykehus har medført usikkerhet for innbyggerne i Groruddalen. Sykehuset i Lørenskog er underdimensjonert og underbemannet. A-hus ble utvidet for et opptaksgrunnlag på 340.000. Med overføringene fra Aker betyr det nå at godt over 500.000 mennesker bor i opptaksområdet til sykehuset.

Oslo Høyre er bekymret for situasjonen og ber derfor Regjeringen sikre en langsiktig plan for utvikling og utvidelse av sykehustilbudet i Oslo-området.

Oslo Høyre vil:

  • at Helse Sør-Øst utvider sin bruk av Aker Sykehus for å øke sengekapasiteten i Oslo.
  • at allmenlegevakten ved Aker videreføres og styrkes
  • at Helse Sør-Østs utvidelse ved Aker Sykehus ikke må fortrenge kommunens tilbud på Aker, som kommunal akutt døgnenhet og rehabiliteringsavdelingen.
  • vurdere inntaksområdet til A-hus og se om deler av Groruddalen bør flyttes til Ullevål, Lovisenberg eller Diakonhjemmet sektor.
  • at Regjeringens varslede Nasjonal Helseplan bør inkludere en langsiktig løsning for kapasitetsutvidelse i hovedstadsområdet i tråd med befolkningsveksten.

Foto: colourbox.com

Siste nyheter