Økt trafikksikkerhet

Det viktigste politiske styringsdokumentet i bydel Sagene – bydelsbudsjettet for 2015 – er nå under politisk behandling.

Sagene Høyre jobber for å fremme flere av våre viktige saker, og det er verdt å merke seg at det er Sagene Høyre som tar tak i utfordringen med å redusere gjennomgangstrafikk, få lavere fart og flere parkeringsplasser og dermed øke trafikksikkerheten for alle barn som oppholder seg i bydel Sagene.

Økt trafikksikkerhet er viktig. Vi har ingen barn å miste i bydel Sagene.

Forslag fra Høyre

Følgende forslag om trafikk og trafikksikkerhet fra Sagene Høyre fikk flertall i behandlingen i kultur- og nærmiljøkomiteens møte 3. desember 2014. Bydelsutvalgets behandling er 11. desember.

Bydelsutvalget ønsker lavere fartsgrenser og fartsdempende tiltak i hele bydelen. Dette er viktig for trafikksikkerhet og for å redusere gjennomgangstrafikk.

Den generelle fartsgrensen i bydelen bør reduseres til 40 km på alle større veier utenom Ring 2. I boligstrøk bør fartsgrensene reduseres til 30 km.

I tillegg bør det vurderes flere enveiskjørte gater med skråstilt parkering for å frigjøre areal til parkeringsplasser til bydelens innbyggere og sykkelveier.

Bydelsdirektøren bes om å informere bymiljøetaten om bydelsutvalgets ønske slik at dette kan tas hensyn til i den planlagte gjennomgangen av fartsgrenser og fartsdempende tiltak i hver enkelt bydel.

Siste nyheter