Ola Kvisgaard

Bystyrerepresentant og Frogner Høyres leder

Ola Kvisgaard

Fødselsår: 1963
Yrke: Fraksjonsleder i helse- og sosialkomiteen
Permisjon fra jobb som ”senior bedriftsrådgiver”

Bydel: Frogner

Jeg er leder av Frogner Høyre og har ledet arbeidet i helse- og sosialfraksjonen i bystyret siden valget i 2011. I 1999 ble jeg valgt til Bygdøy Frogner bydelsutvalg og fra 2003 har jeg vært medlem av bystyret hvor jeg har vært leder for kultur- og utdanningsfraksjonen, miljø- og samferdselsfraksjonen og sittet i byutviklingskomiteen. Fra 2013 er jeg dessuten varamedlem til Stortinget.

Politikk er et takknemlig og meningsfylt samfunnsoppdrag.

Jeg vil bidra videre for at enda flere skal sikres trygge oppvekstvilkår og høy livskvalitet. Det fordrer et sterkt og Høyredominert byråd og bystyrepolitikere med kompetanse, oversikt og evne til å skape flertall for de politiske veivalgene.

Jeg er siviløkonomutdannet fra Heriot-Watt University og har bred erfaring fra mange år i industri, bank, finans, politikk og organisasjonsarbeid. Foruten bred erfaring fra næringsliv og frivillig arbeid er brennende samfunnsengasjement, empati og bevist gjennomføringsevne mitt varemerke. Dette vil jeg gjerne stille til disposisjon for å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i og jeg er toppmotivert til å representere Høyre i en hvilken som helst debatt og aksjon i 2015-valgkampen.

Siste nyheter