Ola Narr-parken fortsatt tilgjengelig for alle

Innen mai 2014 må Hasle barnehage i bydel Grünerløkka flyttes fra dagens tomt.

Av Anniken Hauglie, byråd for kunnskap og utdanning.

Årsaken er av hensyn til de 100 barnas og de ansattes helse og sikkerhet på grunn av omfattende byggearbeid som starter da. Derfor må vi låne litt av parken på Ola Narr for å plassere en midlertidig barnehage der frem til hovedopptaket 2016.

I et oppslag 10.februar 2014 blir det hevdet at det skal legges et stort beslag på Ola Narr som et friområde for beboerne i nærområdet. Dette medfører ikke riktighet.

Av de 70 mål som utgjør Ola Narr parken vil vi bruke 4,7% av parken til barnehage inkludert uteområde og dette området kan brukes av alle utenom barnehagens åpningstider. Området som skal brukes av barnehagen er begrenset i så stor utstrekning som mulig for å forenkle tilbakeføring av tomta til friområde etter at paviljongen fjernes.

For å unngå at barna blir spredd på flere steder har det vært viktig for oss å finne et alternativ der barnehagen kan lokaliseres på ett sted. Vi har lenge jobbet med å finne andre alternativer og 13 alternativer har vært vurdert

Plassering av barnehagen på Ola Narr er valgt på grunn av at alle barna blir samlet, en akseptabel reisevei for brukerne og med nærhet til sosial og teknisk infrastruktur. Plasseringen av paviljongen på høyden på området er valgt først og fremst for å kunne plassere den uten store inngrep i grunnen, og fordi det blir lettere å tilbakeføre området til sin opprinnelige form når paviljongen fjernes.

Alternativet hadde aldri blitt valgt dersom det hadde vært en permanent løsning, ei heller om løsningen skulle vare lengre enn de to årene som vi legger opp til.

Vi vil gjøre alt vi kan for at den permanente barnehagen kommer opp så fort som mulig, og at den midlertidige plukkes ned umiddelbart.

Selv om vi nå bruker litt av Ola Narr parken for å gi barna i Hasle barnehage en trygg og god hverdag, vil parken fortsatt være tilgjengelig for alle.

Foto: colourbox.com

 

 

Siste nyheter