Ønsker svenskene til stemmeurnene

Fabian Stang Camilla Ebba og Rebecca

 

Ønsker svenskene til stemmeurnene

Tekst og foto: Vivian Ellingsen Gotaas

En viktig målgruppe i årets kommunevalg i Oslo er svenskene. Rundt 13500 svensker er folke-registrert i Oslo, og har stemmerett. De bidrar til fellesskapet gjennom arbeid og skattebetaling, men ikke alle er klar over stemmeretten. Det ønsket Frogner Høyre å gjøre med, og inviterte til svenskefest.

Noen svensker hadde funnet veien til Josefines Vertshus søndag 6. september. Det kunne gjerne ha kommet flere svensker, men de vi snakket med godt fornøyd med sitt nye hjemland, både når det gjaldt

bosted og jobb. Flere visste imidlertid ikke at de kunne stemme under kommunevalget, forutsatt at de er registrert i folkeregisteret 30. juni i år.

Blant de som har vært med å arrangere festen er kampanjeleder og bystyrekandidat Lene S. Haug, bystyrekandidat Claes Arvidsson, og bydelskandidat Marcus Bøhn. De hadde fått med på laget stortingspolitiker Stefan Magnus B. Heggelund.

Hvorfor en egen fest for svenskene?

Dette gjør vi av hensyn til demokratiet, fortalte Lene S. Haug. – Det er over 13 500 folkeregisterregistrerte svensker i Oslo. Antall svensker som jobber i Oslo er betydelig høyere, men mange registrerer seg ikke i folkeregisteret. Som politiker er jeg særlig opptatt av små og mellomstore bedrifter, samt helse og omsorg. Dette er næringer og områder hvor det jobber mange svensker. For meg er det helt derfor naturlig at disse også involveres i kommunevalget, og kan ivareta sine interesser som arbeidstakere.

Svensk deltakelse i valgkampen

Claes Arvidsson har jobbet som politisk kommentator i årevis. For to år siden flyttet han til Norge, hvor

han nå stiller til valg som bystyrekandidat for Frogner Høyre. Arvidsson synes overgang fra å være politisk kommentator til nå å utøve politikk er spennende.

Jeg ble forespurt om å stille til valg, men valgte først å takke nei, forteller han, og fortsetter. -Etter å ha tenkt meg opp endret jeg standpunkt. Norge er mitt nye hjemland, og Oslo min nye hjemby. Her jobber og bor jeg med min familie. Derfor er det naturlig at jeg engasjerer meg i politikken. Jeg har mye erfaring fra svensk politikk og kan gi verdifull input.

Oslo har mange av de samme utfordringene vi har hatt i Stockholm med stor befolkningsvekst, påfølgende boligmangel og utfordringer når det gjelder infrastruktur.

Ikke bare svenske inflyttere

Marcus Bøhn er i likhet svenskene innflytter til Oslo. Opprinnelig kommer han fra Lofoten. Bøhns erfaring med svenskene er positiv. Bant annet fra sykehussektoren i Distrikts-Norge, hvor svensk helsepersonell har sørget for verdifull kompetanse og erfaring, for sykehus som sliter med å skaffe kvalifisert personell. Også i forhold til kulturpåfyll er Marcus positiv til svensk arbeidsinnvandring.

Vi eksporterer gjerne råvarene og importerer kultur. Her er svenskene gode bidragsytere.

Høyre politikk passer svenskene

Stortingspolitiker Heggelund er selv halvt svensk og har kun hatt norsk pass de ti siste årene. Han er begeistret for at svenskene kommer til Norge, i jakten på arbeid. Han vil ha dem til stemmeurnene, og tror Høyre har den politikken som passer svenskene best.

Det begrunner han med følgende:Høyre har en politikk som treffer mange som jobber i utelivsbransjen,

som nettopp mange svensker gjør, sier Heggelund. – Høyre vil ha gode rammevilkår for utelivsbransjen, og sørge for lengre åpningstider. Samtidig vil Høyre til livs arbeidskriminaliteten som blant annet preger denne bransjen og byggenæringen, og regjeringen har derfor satt i gang en rekke tiltak. Han forteller videre at det skal være trygt for de menneskene som jobber kvelder og natt å komme seg hjem. En av de viktigste valgkampsakene for Oslo Høyre dette valget er trygg by, utformet blant annet med tanke på de mennesker som jobber til tider og i områder hvor risikoen for voldshendelser øker.

 Ønsker god valgoppslutning

En annen politisk målsetning er eiendomsskatten, skyter Lene S. Haug inn. – Mange svensker leier bolig. Gjeninnføres eiendomsskatten vil dette også ramme disse, i form av høyere husleie. De vil også rammes hvis det innføres eiendomsskatt på næringseiendommer.

Spente på Valgdeltagelsen

Alle fire er spente på valgoppslutningen fra broderfolket ved høstens kommune valg.

– Mange svensker kommer hit for å jobbe, og tror oppholdet skal bli kortvarig, forteller Arvidsson. – Flere etablerer seg, stifter familie og blir værende i årevis. Disse menneskene ønsker vi skal finne veien til stemmeurnene.  Gjennom valgdeltakelsen får de reell innflytelse på forhold som angår dem som borgere den tid de er i Norge.

– Dette er viktig ut fra demokratitankegangen, avslutter de fire engasjerte høyre-politikerne.

 

 

Siste nyheter