Oslo har best balanse i økonomien

Byrådsleder Stian Berger Røsland.

Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland er fornøyd med at Oslo er på toppen av listen over  norske kommuner når det gjelder balanse i kommuneøkonomien.

Oslo har best balanse i kommuneøkonomien av alle norske kommuner
Les også saken i Dagens NæringslivI forbindelse med Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) Kommune-NM har Vista Analyse gjennomgått den økonomiske situasjonen i alle norske kommuner.

I forbindelse med Næringslivets Hovedorganisasjons (NHOs) Kommune-NM har Vista Analyse gjennomgått den økonomiske situasjonen i alle norske kommuner.

Av analysen fremgår det at Oslo er best i Norge når det gjelder kommuneøkonomi.

I analysen er det fire hovedindikatorer som vektlegges. Disse er administrasjonsutgifter per innbygger, eiendomsskatt. (Oslo fjernet eiendomsskatten allerede i 1999), balansen mellom inntekter og utgifter og sist men ikke minst lånegjeld per innbygger.

Rammetilskuddet fra staten er holdt utenom, slik at det er kommunens egen husholdering som fremgår.

Høyrebyer på topp

Oslo rangerer øverst på listen, nummer to er Stavanger. Begge byene har hatt Høyre-styre over lang tid. Oslo har i lang tid hatt en god økonomistyring og rangerer også godt på internasjonale rangeringer over byer og kommuner.

Tredje plass totalt til Oslo i Kommune-NM

Økonomi er et av fem områder som måles og analyseres i NHOs Kommune- NM. Oslo gjør det bra på mange områder og kommer totalt sett ut på tredje plass. De øvrige områdene er arbeidsmarked, demografi, kompetanse og lokal attraktivitet.

Les mer om Kommune-NM på NHOs nettsider
Les hele rapporten fra Vista Analyse om Kommune-NM 2014

 

Siste nyheter