Oslo ber om statlig garanti og tilskudd til OL og PL i 2022

Oslo kommune søker sammen med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, om statsgaranti og tilskudd for å arrangere. De olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo i 2022. Søknaden er overlevert staten ved kulturministeren i dag, og er nå løftet til nasjonalt nivå.

– Dette er en sjelden mulighet til å skape og delta på noe stort. Med ringvirkninger utover egne landegrenser og for en ny generasjon. Lekene i Oslo vil være en unik anledning til å vise frem Norge som vintersportsdestinasjon, som moderne kunnskapssamfunn og som en attraktiv samarbeidspartner. Dette skal bli hele Norges OL, sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H).


Alle er velkomne!
Etter at Oslo kommune 5. juni besluttet å søke om få tildelt De olympiske og paralympiske vinterleker for 2022, tar nå byen og landet et steg videre i søknadsprosessen.
– Olympiske og paralympiske leker er en nasjonal begivenhet. Vi ønsker å vinne vinterlekene til Oslo og Norge i 2022. Vi vil skape et arrangement der alle skal føle seg velkommen. Det er en ambisjon at hele nasjonen skal engasjere seg og ønske å være med, sier Stian Berger Røsland.


Engasjement og frivillighet i hele nasjonen
Størrelsen på arrangementet vil skape et bredt engasjement som vil bidra til positive virkninger både før og etter lekene. Lekene vil bidra til økt satsing på infrastruktur, kompetanse, kultur, frivillighet og folkehelse. OL vil være en drivkraft for frivillig virksomhet og en arena for å rekruttere nye frivillige til idrett og samfunn.
– Det å være frivillig under OL og PL i Oslo i 2022 skal gi ny kunnskap og kompetanse. Vi kommer til å trenge rundt 20 000 frivillige, og vi ønsker at disse skal komme fra hele landet, sier byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen (V).


Tilgjengelig og på skinner
Det unike ved Oslo som vertsby, beliggenheten mellom fjorden og marka, har vært bærende ved utviklingen av konseptet «Games in the City». Med få unntak skal alle øvelser foregå innenfor Oslos grenser. Arenaene plasseres i en halvsirkel rundt byen, med seremonier og fest i sentrum. Sentralt for konseptet er enkel tilgjengelighet og skinnegående transport for publikum. Med kort avstand mellom arenaene vil det være mulig for publikum å få med seg flere øvelser og arrangementer i løpet av en dag. De alpine øvelsene samt øvelser for bob, ake og skeleton skal foregå i Lillehammerregionen.

Historisk befolkningsvekst
Norges hovedstad står overfor en historisk befolkningsvekst. I løpet av ti år vil Oslo ha fått 100 000 nye innbyggere. Det er et stort behov for idrettsanlegg og infrastruktur. Nye anlegg vil for ettertiden brukes av både elite- og breddeidretten, og av både sommer- og vinteridrettene.
– «Games in the City» bygger opp under og forsterker en bærekraftig videreutvikling av Oslo øst. Vi tilrettelegger for gode bo- og næringsområder, og er opptatt av å sikre god etterbruk av investeringene våre, sier Ola Elvestuen.


Finansiering
De offentlige kostnadene for vinterlekene 2022 er beregnet til mellom 20-23 mrd kroner. I tillegg tilkommer private investeringer på rundt 10 mrd. kroner. IOC krever at det stilles en bruttogaranti. Søkerne tar som et utgangspunkt at de totale offentlige kostnadene fordeles mellom staten, de involverte kommunene og spillemidler fra idretten. Gjennom søknaden ber Oslo kommune og NIF staten om tilslutning til det videre søknadsarbeidet. Samarbeidspartnerne ber om statlig tilskudd til offentlige utgifter. I tillegg ber søkerne om statlig bruttogaranti for gjennomføringen av olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo i 2022 på 33 691 mrd kroner. Modell for fordeling av investeringskostnadene til idrettsanlegg og infrastruktur vil fremforhandles mellom partene. Når det gjelder etterbrukskostnadene, i hovedsak driftskostnader til oppgraderte og ny idrettsanlegg, foreslår søkerne at disse kostnadene bæres lokalt.


Vil vinne 31. Juli 2015
Sammen med samarbeidskommunene Ringebu, Øyer, Lillehammer, Lørenskog og Bærum, vil Oslo kommune og NIF vinne vinterlekene til Norge i 2022.
– Vi ønsker leker som setter varig fotavtrykk etter seg i stor-Oslo, i Lillehammerregionen og i resten av landet. Sammen har vi arbeidet frem et konsept vi mener vil stå sterkt i den harde internasjonale konkurransen som ligger foran oss, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.
Prosessen fremover Folkeavstemning om OL og PL i Oslo: 9. september 2013 Frist for Norges olympiske komité til å melde sin interesse for IOC: 14. november 2013 Søknad til IOC om å bli kandidatby: 14. mars 2014 IOC velger kandidatbyer til neste søkerrunde: Sommer 2014 Stortinget tar stilling til Oslos søknad om statsgaranti: Høst 2014 Kandidatbyene leverer endelig søknad til IOC: Januar 2015 IOC kunngjør arrangørby for OL og PL 2022 i Kuala Lumpur: 31. juli 2015

Siste nyheter