Oslo har blitt en tryggere by

Byrådsleder Stian Berger Røsland.

En av mine viktigste oppgaver som byrådsleder er å arbeide for at Oslo skal være en trygg og inkluderende by. Det var derfor veldig hyggelig at vårt prosjekt SaLTo (Sammen Lager vi et Tryggere Oslo) fikk tildelt årets nasjonale pris for godt forebyggende arbeid av Det Kriminalitetsforebyggende Råd. Det er et klart signal om at byrådets prioriteringer av forebyggende arbeid fungerer.

I følge Oslo kommunes egen undersøkelse utarbeidet av TNS Gallup i desember 2013, føler også åtte av ti Oslofolk seg trygge der de bor. Det er positivt! Det er påvist nær sammenheng mellom å bekjempe kriminalitet og å skape trygghet, og det vil derfor fortsatt være en prioritet. I dette arbeidet vil forebygging av kriminalitet blant unge være svært viktig.

Gledelig fremgang
I 2006 ble SaLTo-samarbeidet opprettet mellom Oslo kommunen og politiet. Samarbeidet ble startet fordi byen trengte en samordnet oppfølging av ungdom i faresonen. Målgruppen er fortsatt 12-18-åringer som vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet, men har også blitt utvidet til utsatte ungdommer i alderen 18-22 år.

Målet er at ungdommer som opplever å bli sviktet hjemme skal møte tillit og forventninger, og at de i fremtiden ikke skal være en del av miljøer med rusmisbruk eller kriminalitet. Det er ingen liten ambisjon, og tallene viser en gledelig fremgang.

Redusert ungdomskriminalitet
Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo gikk ned med 11 prosent i 2013, og det gir en lavere registrert ungdomskriminalitet enn for 10 år tilbake. Siden 2006 har antall unge registrert med lovbrudd i hovedstaden gått ned med omlag 33 prosent. Dette skjer samtidig og til tross for at Oslo har hatt en betydelig vekst i barne- og ungdomsbefolkningen.

Tallene viser at langsiktig arbeid som inkluderer oppfølgingsteam for unge gjengangere, rusforebyggende programmer i skolen, og gatemegling der ungdom selv håndterer konflikter i ungdomsmiljøene uten bruk av vold, virker.

Tidlig forebygging
Barn og ungdommer som trenger oppfølging, veiledning og støtte slik at de ikke blir en del av kriminalitetsstatistikken skal få det. I lys av debattene som har vært oppe i sommer kan vi også vise til vårt utvidede forebyggende arbeid. Vi arrangerte tidligere i høst et dialogmøte om radikalisering der statsminister Erna Solberg og jeg fikk møte og diskutere med mange ideelle og frivillige organisasjoner. Å hindre radikalisering blant våre ungdommer er også en prioritet.

Radikalisering tas tak i med en egen veiledning for ansatte og politiet, og skolene knyttes tettere til det forebyggende arbeidet. Samarbeidet bidrar til å kartlegge, avdekke, forebygge og redusere barne- og ungdomskriminaliteten.

Trygg by
Oslo er en mangfoldig og sterkt voksende by. Forebygging blant unge er en stor og viktig oppgave, og en oppgave som løses best ved at vi alle bidrar med det vi kan, politi, skole, kommune og frivillighet.

Nå om dagen er det programprosess i Oslo Høyre, og temaet trygg by vil også ha en plass i vårt nye program for den neste perioden. Jeg håper du engasjerer deg og deltar i debattene om hvordan vi kan gjøre byen enda bedre.

Stian Berger Røsland
Byrådsleder i Oslo

Du kan følge Stian i sosiale medier: Twitter og Facebook.

Siste nyheter