Oslo har solid økonomi

Byrådsleder Stian Berger Røsland og finansbyråd Eirik Lae Solberg la i dag frem det reviderte budsjettet for byrådet.

Høyre, Venstre og KrF i Oslo la i dag frem revidert budsjett for 2015. Budsjettet er styrket med 422, 5 mill. kroner, og viser at Oslos økonomi er god. Byrådet satser særlig på idrett, nærmiljøtiltak, barn og unge.

– Oslos økonomi er solid. Kommunen styrker sitt økonomiske handlingsrom som en følge av lavere renteutgifter og et moderat lønnsoppgjør. I tillegg bidro revidert nasjonalbudsjett til å styrke Oslos økonomi, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Satsing på barn og unge
Byrådet vil bidra til et bedre idrettstilbud i Oslo ved å etablere flere idrettsanlegg raskere. I tillegg til bygging av nye idrettshaller i kommunal regi, vil byrådet innlede et økt samarbeid med idrettslag for å realisere og drifte nye anlegg.

– I revidert budsjett satser vi særlig på barn og unge, og på tiltak i lokalmiljøene rundt i Oslo. Jeg er spesielt glad for at vi kommer videre i arbeidet med planfritt kryss på Vinderen og Slemdal, og at vi signaliserer at søknadene fra idrettsklubbene på Nordstrand og Heming om nye anlegg skal godkjennes, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Det er avsatt totalt 40 millioner kroner til denne satsingen i det reviderte budsjettet, og av disse foreslår byrådet at det settes av en tilskuddspott på 10 millioner kroner som alle idrettslag kan søke om midler fra. I tillegg til de nye idrettshallene vil byrådet følge opp prosjektet med skatehall på Voldsløkka, og det foreslås en kostnadsramme på 99 millioner kroner til dette.

– God økonomisk styring gjennom mange år bidrar også til at byrådet i dag kan foreslå noen nye og forsterkede satsinger. Jeg synes det er spesielt gledelig å kunne legge frem et budsjett som prioriterer nærmiljøtiltak, idrett, barn og unge, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Dobling av svømmeopplæring
– Foreldre skal ikke lenger behøve å betale for barnas deltakelse på aktivitetsskolen på Vahl skole, sier Berger Røsland.

I revidert budsjett settes det av 1,6 millioner kroner til dette formålet.

Den obligatoriske svømmeopplæringen dobles for alle elever innen utgangen av 7. årstrinn

– Byrådet bevilger 2 millioner kroner til styrkingen av svømmeopplæringen, slik at den obligatoriske opplæringen dobles for alle elever innen utgangen av 7. årstrinn, sier byrådslederen.

En Snømann til Oslo
Det er satt av 1,5 millioner kroner i tilskudd til produksjon av spillefilmen «Snømannen» i Oslo.

– Stockholm har stilt opp med 1,5 millioner og da ville vi gjøre det samme. Men vi tilbyr norske kroner, så dette er litt mer penger, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

I tillegg til dette blir renholdet i parker, friområder og strandsonen forsterket med 5 millioner kroner, samt at det settes av 10 millioner kroner for å sikre drift og vedlikehold av fontener og dammer. Midlene skal benyttes til fontener og vannspeil i Frognerparken, St. Hanshaugen og Torshovdalen.

Siste nyheter