Oslo Høyre får ja fra toppkandidatene

Oslo Høyre får ja fra toppkandidatene

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har svart ja på spørsmålet fra nominasjonskomiteen i Oslo Høyre om de vil stille seg til disposisjon for partiet ved Stortingsvalget neste år. Stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Heidi Nordby Lunde, Mudassar Kapur, Stefan Heggelund, Mathilde Tybring-Gjedde og Camilla Strandskog ønsker også å stille opp for en ny fire-årsperiode.

Nå blir det opp til partimedlemmene gjennom uravstemning og synspunktene til bydelsforeningene, Senior Høyre, Unge Høyre og studentene i Høyre å gi råd.

Nyheter - Nominasjonskomitéens leder Erling Lae

Nominasjonskomitéens leder Erling Lae

Nominasjonskomiteens leder Erling Lae er glad for at et så sterkt lag har takket ja til å stille på nytt.

– Nå er det medlemmenes tur til å sende inn flere forslag. Nominasjonskomiteen vil gjerne ha mange navn å spille på. Vi skal ha en liste med 26 navn, sier Lae. Vi håper og jobber for at regjeringen til Erna Solberg skal bli gjenvalgt og da trenger vi også mange vararepresentanter på Stortinget. I denne perioden har alle helt til nummer 15 på listen møtt en eller flere ganger på Stortinget. Av de 25 som stilte opp som kandidater i 2017 er det hele 18 som takker ja til å stille opp på nytt.

Forslag på nye navn og på kandidater kan meldes inn på epost: [email protected].

I oktober kommer prøvenominasjonen med rådgivende uravstemning blant alle medlemmer. I Høyre er det slik at alle medlemmer kan stemme over hvem de vil ha på Stortinget. Også alle bydelsforeningene og Unge Høyre, Senior Høyre, og Den konservative studentforening kommer med sine forslag til hvem som bør stå på listen, og i hvilken rekkefølge. Nominasjonsmøtet i Oslo Høyre som bestemmer den endelige listen er planlagt 30. november.

Siste nyheter