Oslo Høyre får tre fraksjonsledere på Stortinget

I denne stortingsperioden blir Michael Tetzschner, Heidi Nordby Lunde og Nikolai Astrup fraksjonsledere. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

I denne stortingsperioden skal tre av Oslo Høyres stortingsrepresentanter være fraksjonsledere for finans-, utenriks- og forsvar og arbeids- og sosialkomiteene på Stortinget.

Parlamentarisk nestleder i Høyre, og Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup, skal lede Høyres fraksjon i Stortingets finanskomité.

Flere ben å stå på

– Finanskomiteen har mange store oppgaver å ta fatt på i årene som kommer. Min viktigste oppgave blir å sikre flertall for en politikk som legger til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på, at flere av oss kommer i jobb og at det skapes flere nye jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke som lever av statsbudsjettet, sier Nikolai Astrup.

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur skal også sitte i finanskomiteen sammen med Astrup.

Stor faglig bredde

Michael Tetzschner blir fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen, etter fire år som nestleder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Jeg er glad for å kunne arbeide mer med et felt som har engasjert meg så lenge jeg har vært politisk engasjert: at de vestlige demokratiene må søke forpliktende samarbeid for å utvikle sine gode samfunn gjennom fri handel, markedsøkonomi, og gjennom felles forsvar, sier Tetzschner.

– De siste årene har minnet oss om at også frihet og sikkerhet har en pris. Jeg ser det som min oppgave i den norske debatten å bidra til forståelsen av hvor viktig det er at Norge deltar mest mulig forpliktende i det europeiske samarbeidet. Vi må ærlig omtale de truslene vi ser mot vårt land, Norden og Europa og understøtte vår regjerings arbeid med sikkerhets- og utenrikspolitikken. Også arbeidet for en internasjonal rettsorden basert på det åpne samfunns verdier, er en stigende utfordring når totalitære tendenser ser ut til å være på fremmarsj i flere betydningsfulle land, avslutter Michael Tetzschner.

Heidi Nordby Lunde var i finanskomiteen i forrige periode, denne gangen blir hun fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen.

– Jeg er glad for at jeg etter fire år i finanskomiteen får lov til å jobbe mer aktivt politisk. Det er utrolig spennende å få ansvar for et så stort og krevende felt som arbeid- og sosial-feltet er, sier den nye fraksjonslederen.

– Noen av de største utfordringene Norge står ovenfor, er nettopp i dette feltet, enten det dreier seg om å bekjempe arbeidslivskriminalitet, støtte opp under et seriøst og inkluderende arbeidsliv eller sørge for at staten ikke er alt for alle, men mye for de som trenger den mest, sier Nordby Lunde.

I tillegg til dette blir stortingsrepresentant Stefan Heggelund medlem av energi- og miljøkomiteen og Mathilde Tybring-Gjedde blir medlem av utdannings- og forskningskomiteen. 

– Dette viser at Oslo Høyre har et sterkt lag som bidrar med stor faglig bredde i komiteene på Stortinget. Dette blir en svært spennende periode for oss alle, sier Nikolai Astrup.

Nyheter - Mudassar Kapur, Stefan Heggelund og Mathilde Tybring-Gjedde skal sitte i finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Mudassar Kapur, Stefan Heggelund og Mathilde Tybring-Gjedde skal sitte i finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen og utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Siste nyheter