Oslo Høyre sier ja til eggdonasjon og altruistisk surrogati

Under kveldens møte i representantskapet i Oslo Høyre voterte partiet for surrogati.

Som oppladning til landsmøtet i april debatterte Oslo Høyres representantskap i kveld flere resolusjoner, men mest spenning var det knyttet til den om bioteknologi.

Tidligere omdiskuterte temaer som eggdonasjon, surrogati og ensliges rett til assistert befruktning ble alle debattert og vedtatt med positive fortegn.

Oslo Høyre hadde fra før et vedtak fra 2017 om å tillate eggdonasjon, dette ble stadfestet av representantskapet i kveld.

Oslo Høyres representantskap vedtok også å støtte en mindretalls dissens i Høyres prinsipprogramkomité om å tillate altruistisk surrogati.

I dissensteksten om surrogati fra Unge Høyres leder Sandra Bruflot, som Oslo Høyre støtter, står det: «En forutsetning for å si ja til surrogati er at ordningen blir strengt regulert, at den er ikke-kommersiell, og at barnet skal ha rett til å vite hvem deres surrogat-mor er. Dissensen om surrogati ble vedtatt med 76 mot 72 stemmer.»

I tillegg stemte Oslo Høyres representantskap for å gi enslige rett til assistert befruktning.

Debatten fortsetter på landsmøtet

Høyres prinsipprogramkomités leder Jan Tore Sanner presenterte i februar innstillingen til flere viktige spørsmål om bioteknologi som Høyres landsmøte skal ta stilling til.

Et flertall i prinsippkomiteen vil ikke tillate eggdonasjon eller surrogati, men et klart flertall går inn for assistert befruktning for enslige kvinner.

Høyres landsmøte arrangeres 6.til 8. april 2018 på Gardermoen.

Siste nyheter