Oslo Høyre søker daglig leder/sjefsekretær

Sjefsekretæren er daglig leder for vårt engasjerte sekretariat på seks ansatte. I samarbeid med den valgte politiske ledelsen i partiet, utarbeider og implementerer sjefsekretæren Oslo Høyres strategi for valgkamper og politikk- og organisasjonsutvikling.

Sjefsekretæren har også ansvaret for å koordinere samarbeidet med Oslo Høyres komiteer og utvalg, Oslo Høyres 15 bydelsforeninger, Oslo Unge Høyre og Oslo Senior Høyre, Høyres bystyregruppe og Høyres Stortingsgruppe, samt holde kontakt med hovedorganisasjonen i Høyre og Høyres andre fylkesforeninger. Sekretariatet ivaretar alt oppfølgingsarbeid for Oslo Høyres komiteer og utvalg, og forbereder og gjennomfører alle møter i representantskapet, hovedstyret og arbeidsutvalget.

Oslo Høyre er en inkluderende medlemsorganisasjon som hovedsakelig organiserer frivillige og folkevalgte som utøver sin verv på fritiden. Jobben består av allsidige, spennende og faglig utfordrende oppgaver i en organisasjon hvor det skjer noe hele tiden.

Ønskede egenskaper hos søkeren:

  • God forståelse for politikk og samfunnsspørsmål generelt.
  • Strukturert, målrettet og resultatorientert
  • Evne og vilje til å bygge laget vårt
  • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
  • Strategisk og helhetstenkende
  • Erfaring fra organisasjonsarbeid og kampanjearbeid.
  • Gode samarbeidsevner. Ledererfaring er en fordel.
  • Humor og evne til å inspirere ansatte og tillitsvalgte

Stillingen som sjefsekretær er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse i inntil fire år. Tiltredelsesdato etter avtale.

Oslo Høyre har lyse, moderne kontorfasiliteter i Høyres Hus, Stortingsgaten 20.

Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.

Kontaktperson: Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde

Søknadsfrist 09.08.2020

Søknad sendes via vår annonse på Finn.

Siste nyheter