Oslo Høyre styrker regjeringen

I dag gjorde Kongen i statsråd endringer i Regjeringen, der kom det inn kjente ansikter fra Oslo Høyre.

Anniken Hauglie er utnevnt som ny arbeids- og sosialminister. Hauglie har tidligere vært kunnskapsbyråd og helse- sosialbyråd i Oslo, og hun har også jobbet som politisk rådgiver for tidligere sosialminister Ingjerd Schou, samt vært politisk rådgiver på Stortinget.

Morten Bakke tiltrer i stillingen som Hauglies politiske rådgiver. Han har fulgt Anniken Hauglie som rådgiver siden hun var helse- og sosialbyråd.

Tidligere Europaminister Vidar Helgesen blir Klima- og miljøminister, og statsråd Elisabeth Aspaker har overtatt ansvaret for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, i Utenriksdepartementet.

Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland er utnevnt til kulturminister, og med seg som statssekretær får hun Oslos mangeårige bystyrepolitiker og tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen.

Også fra Oslo Høyre er Maria Göthner, som skal jobbe som politisk rådgiver for Helleland. Maria har tidligere vært byrådssekretær for Stian Berger Røsland og er vara i bystyret.

Kulturminister Linda Helleland med statssekretær Bård Folke Fredriksen og politisk rådgiver Maria Göthner.
Kulturminister Linda Helleland med statssekretær Bård Folke Fredriksen og politisk rådgiver Maria Göthner.

 

Siste nyheter