Oslo Høyre vil ha svenskene til stemmeurnene

Fabian Stang Camilla Ebba og Rebecca

Ønsker svenskene til stemmeurnene

En viktig målgruppe i årets kommunevalg i Oslo er svenskene. Rundt 13500 svensker er folkeregistrert i Oslo, og har stemmerett.

Oslosvenskene bidrar til fellesskapet gjennom arbeid og skattebetaling, men ikke alle er klar over stemmeretten.

Det ønsket Oslo Høyre å gjøre med, og inviterte til svenskefest.

[divider_line]

Publisert 7. september 2015

Av: VIVIAN ELLINGSEN GOTAAS
Kandidat til bydelutvalget for Frogner Høyre ved lokalvalget 2015

Foto: Vivian Ellingsen Gotaas og Heidi Bergsveen

[divider_line]

Det snakkes mye og gjerne om at det er viktig at innvandrere i Norge benytter stemmeretten.

Likevel snakkes det lite om svenskene. Det er rart, for det er fra Sverige det kommer flest innvandrere, og grunnet svært librale valgregler for nordiske statsborgere ved kommunevalg har de fleste svenske statsborgere som bor i Norge stemmerett.

Ikke mer en rundt 40 prosent benytter seg av denne muligheten å være med på å bestemme hvordan og av hvem lokalsamfunnet de bor i skal styres.

På jakt etter svenskene

Oslosvenskene er en velgergruppe det kan være litt utfordrende å nå frem til.

I flere uker har engasjerte valgkamparbeidere, spesielt fra Frogner Høyre arbeidet med å spre budskapet om stemmerett til Oslos mange svenske innbyggere på mange måter.

Blant annet har Claes Arvidsson, Marcus Bøhn, Mette Sinding, Mette Burkeland og Lene Sundfær Haug besøkt butikker, barer og kaféer i hele sentrum på jakt etter Oslosvensker.

Budskapet har vært å fortelle svenskene at de har stemmerett nå som det er lokalvalg fortelle om Høyres politikk og å invitere til en egen valgfest mest for Oslosvensker med Fabian Stang som vert.

Frogner Høyres kampanjeteam har besøkt Den Svenske Kirken i Oslo og invitert menighetesmedlemmer og spredd budskapet om valget og Høyres invitasjon gjennom foreninger og Den Svenske Ambasaden.

I tillegg har det vært arbeidet intens i sosiale medier og i forhold til pressen for å skape oppmerksomhet om valget hos alle svenske innbyggere.

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Presseklipp

Hør radioreportasjen fra festen mest for Oslosvensker i Østlanssendingen

[/framed_box]

Pressen har også vært intressert, og Høyres frierferd til Oslosvenskene har fått god dekning.

Valgfest for Oslosvensker

Det er mange i Høyre som ønsker at svenskene skal stemme. Europaminister Vidar Helgesen, som har bodd og arbeidet mange år i Stockholm, stortingsrepresentant og halvt svenske Stefan Heggelund var blant topp-politikerne som sammen med ordfører Fabian Stang og flere av Frogner Høyres bystyre- og BU-kandidater ønsket Oslosvenskene velkommen til valgfest.

Noen svensker hadde funnet veien til Josefines Vertshus søndag 6. september. Det kunne gjerne ha kommet flere, men dem vi snakket med godt fornøyd med sitt nye hjemland, både når det gjaldt bosted og jobb.

Blant de som har vært med å arrangere festen er Frogner Høyres kampanjeleder og bystyrekandidat Lene Sundfær Haug, bystyrekandidat Claes Arvidsson, stortingserepresentant Stefan Heggelund og BU-kandidat Marcus Bøhn.

Hvorfor en egen svenskefest?

Lene Sundfær Haug har vært engasjert i Frogner Høyre som styremedlem og kampanjeleder siden 2011. Hun er fjerde generasjons Osloborger, og har ingen tett tilknytning til Sverige. Hun har likevel engasjert sterkt i å få svenskene til å stemme.

– Dette gjør vi av hensyn til demokratiet, fortalte Lene Sundfær Haug. – Det er over 13 500 folkeregisterregistrerte svensker i Oslo. Antall svensker som jobber i Oslo er betydelig høyere, men mange registrerer seg ikke i folkeregisteret. Som politiker er jeg særlig opptatt av små og mellomstore bedrifter, samt helse og omsorg. Dette er næringer og områder hvor det jobber mange svensker. For meg er det derfor naturlig at disse også involveres i kommunevalget, og kan ivareta sine interesser som både som innbyggere, skattebetalere og arbeidstakere.

Svensk bystyrekandidat

Claes Aridsson har jobbet som politisk kommentator i Sverige i mange år. For to år siden flyttet han til Norge, hvor han nå stiller til valg som bystyrekandidat for Oslo Høyre. Arvidsson synes overgang fra å være politisk kommentator til nå å utøve politikk er spennende.

– Jeg ble forespurt om å stille til valg, men valgte først å takke nei, forteller han, og fortsetter. -Etter å ha tenkt meg opp endret jeg standpunkt. Norge er mitt nye hjemland, og Oslo min nye hjemby. Her jobber og bor jeg med min familie. Derfor er det naturlig at jeg engasjerer meg i politikken. Jeg har mye erfaring fra svensk politikk og kan gi verdifull input. Oslo har mange av de samme utfordringene vi har hatt i Stockholm med stor befolkningsvekst, påfølgende boligmangel og utfordringer når det gjelder infrastruktur.

Svenskene er viktige for Norge

Marcus Bøhn er i likhet svenskene innflytter til Oslo. Opprinnelig kommer han fra Lofoten. Bøhns erfaring med svenskene er positiv. Bant annet fra sykehussektoren i Distrikts-Norge, hvor svensk helsepersonell har sørget for verdifull kompetanse og erfaring, for sykehus som sliter med å skaffe kvalifisert personell. Også i forhold til kulturpåfyll er Marcus positiv til svensk arbeidsinnvandring.

– Vi eksporterer gjerne råvarene og importerer kultur. Her er svenskene gode bidragsytere.

Høyrepolitikk passer svenskene

Stortingspolitiker Heggelund er selv halvt svensk og har kun hatt norsk pass de ti siste årene. Han er begeistret for at svenskene kommer til Norge, i jakten på arbeid. Han vil ha dem til stemmeurnene, og tror Høyre har den politikken som passer svenskene best. Det begrunner han med følgende:

– Høyre har en politikk som treffer mange som jobber i utelivsbransjen, som nettopp mange svensker gjør, sier Heggelund. – Høyre vil ha gode rammevilkår for utelivsbransjen, og sørge for lengre åpningstider. Samtidig vil Høyre til livs arbeidskriminaliteten som blant annet preger denne bransjen og byggenæringen, og regjeringen har derfor satt i gang en rekke tiltak. Han forteller videre at det skal være trygt for de menneskene som jobber kvelder og natt å komme seg hjem. En av de viktigste valgkampsakene for Oslo Høyre dette valget er trygg by, utformet blant annet med tanke på de mennesker som jobber til tider og i områder hvor risikoen for voldshendelser øker.

Vårt nei til eiendomsskatt bør passe svenskene

– En annen viktig sak er Oslo Høyres klare nei til eiendomsskatt, skyter Lene Sundfær Haug inn. – Mange svensker leier bolig. En eventuell eiendomsskatten vil føre til høyere leiepriser. Små bedriftene og næringsdrivende i Oslo vil også bli rammet av den foreslåtte eiendomsskatten på næringseiendom. Jeg er redd for at butikker, barer, restauranter, frisørsalonger og så videre må innstille virksomheten på grunn av høy eiendomsskatt spesielt på lokaler i Oslo sentrum. Dette vil igjen gi økt arbeidsledighet og gjøre det vanskeligere for alle, spesielt kanskje Oslosvensker å få jobb i Oslo.

Alle fire er spente på valgoppslutningen fra broderfolket ved høstens kommune valg.

– Mange svensker kommer hit for å jobbe, og tror oppholdet skal bli kortvarig, forteller Arvidsson. – Flere etablerer seg, stifter familie og blir værende i årevis. Disse menneskene ønsker vi skal finne veien til stemmeurnene. Gjennom valgdeltakelsen får de reell innflytelse på forhold som angår dem som borgere den tid de er i Norge.

Alle de fire engasjerte Høyrepolitikerne er enige om at dette er viktig for demokratiet.

Siste nyheter