Oslo Høyre vil innføre et tilbud om sommerskole

Oslo Høyre vil innføre tilbud om sommerskole

Oslo Høyre vil innføre et tilbud om sommerskole for alle barn med svake norskferdigheter før skolestart i førsteklasse. Forslaget om at det skulle være et obligatorisk tilbud ble nedstemt.

Debatten om obligatorisk sommerskole stormet de første ukene i januar, og nå er slaget avgjort. Etter en intens debatt på Oslo Høyres årsmøte, gikk et knapt flertall mot forslaget om at det skulle være obligatorisk. Men alle er enige i at tilbudet trengs.

Alle barn skal kunne norsk før skolestart

Saida Begum, Oslo Høyres ordførerkandidat, er fornøyd med resultatet.

– Oslo Høyres visjon er at alle barn skal kunne norsk før skolestart. Dette er dessverre et mål vi står alene om i Oslo-politikken. Norsk er ikke bare viktig for å mestre fagene, men også for å få seg venner og delta i leken i skolegården. I fjor fikk 1 600 barn særskilt norskopplæring i første klasse, selv om de aller fleste hadde gått i barnehage. Dette er barn vi kunne hjulpet enda tidligere gjennom systematisk norskopplæring i barnehagen, flere barnehagelærere og en god overgang fra barnehage og skole.

Naturlig del av et 10-årig skoleløp

Stortingsrepresentant, Mathilde Tybring-Gjedde, ønsket at tilbudet skulle være obligatorisk, men er ikke veldig skuffet.

-Jeg skulle ønsket tilbudet ble en naturlig del av et 10-årig skoleløp. Men det er ikke det viktigste for meg. Det viktigste er at vi får et tilbud, og at vi får et nytt byråd i Oslo som er villig til å målrette innsatsen mot de barna som trenger det mest. Jeg tror de aller fleste foreldre vil omfavne et slikt tilbud. Problemet i dag er at tilbudet mangler.

Siste nyheter