Oslo Høyre viser handlekraft

Oslo

I et debattinnlegg 7. april spør Oslo Arbeiderpartis partisekretær Siri Staalesen hva Høyre har gjort for Oslo de siste årene, særlig innenfor kollektivtrafikken. I utgangspunktet mener vi det er mer fruktbart frem mot et valg å diskutere de utfordringene vi står overfor og hvilke ideer og gode løsninger vi har på disse. Men om Oslo AP inviterer til å se bakover tar vi gjerne diskusjonen, for resultatene viser at vi har levert god og​ fremtidsrettet politikk for Oslo.

Målbevisst prioritering
Partisekretæren trekker frem avgjørelser tatt av Arbeiderpartiets byrådslederkandidat da han var SV-byråd for 18 år siden. Det er riktig at Ap/SV-byrådet anla trikk fra Børsen til Aker Brygge. Til sammenligning har Oslo, med Høyre ved roret, kjøpt inn nye t-banevogner, utvidet tilbudet med flere avganger og nye ruter, rustet opp Kolsåsbanen, etablert sanntidssystem på holdeplassene, 5-minuttersruter på trikken og sluttfører nå byggingen av Lørenbanen.

Andelen som reiser med kollektivt har økt kraftig de siste årene. Andelen som reiser med bil faller. Oslos arealplanlegging, med fortetting rundt kollektivknutepunktene, gjør at enda flere kan reise kollektivt i fremtiden. Nesten 80 pst av reisene i rushen er nå kollektivreiser.

Det er et resultat av langvarig og målbevisst prioritering av kollektivtilbudet.

Lite forpliktelser fra de rødgrønne
Den rødgrønne regjeringen gjorde lite for å forplikte seg til å finansiere Fornebubanen. Dagens regjering har garantert 50 prosent statlig finansiering, noe som gjør det mulig å endelig realisere banen. Veksten i kollektivtrafikken gjør det nødvendig å bygge ny tunnel under sentrum. Det var ingen grunn til å bygge tunnelen for 18 år siden, slik Ap ser ut til å mene. Det ville være sløsing med fellesskapets ressurser. Vi starter planleggingen nå for å dekke behovet som vi vet kommer.

Fremtidens Oslo
Staalesen skriver også at barnehager ikke har blitt realisert. Slike påstander står seg ikke i møte med fakta. Oslo økte i perioden 2008-13 barnehagekapasiteten med mer enn barnebefolkningsveksten, og i 2014 fikk alle søkere med lovfestet rett til barnehageplass et tilbud.

Arbeiderpartiet bør kanskje være mer opptatt av hva Oslo skal gjøre for fremtiden, enn av hva Høyre har gjort i fortiden.

Men når Aps eneste nye visjon for Oslo er å innføre eiendomsskatt, så er det kanskje ikke så rart at partiet foretrekker å se bakover.

Denne kronikken er skrevet av Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre, og James Stove Lorentzen, leder av finanskomiteen i Oslo bystyre.

Siste nyheter