Oslo Høyres alternative budsjett 2017

Vi vil at Osloskolen skal være Europas beste skole og at Oslo skal være verdens mest miljøvennlige storby. Derfor prioriterer vi skole, kollektiv og miljø i Høyres alternative Oslo-budsjett, samtidig som vi fjerner eiendomsskatten for Oslos innbyggere.

oystein-sundelin
Øystein Sundelin er nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– I vårt alternative budsjett viser vi at Oslo kan være en grønn og trygg by med en styrking av skolen, men uten eiendomsskatt, sier Oslo Høyres finanspolitiske talsperson, Øystein Sundelin.

Les: Oslo Høyres alternativ til Oslobudsjett

Osloskolen styrkes

Under Høyres ledelse har Osloskolen blitt landets beste skole. Høyre har fortsatt høye ambisjoner for Osloskolen og Oslos elever:

–  Osloskolen er Norges beste skole. Det vil vi at den skal fortsette å være, samtidig som vi ønsker å utvikle den videre til å bli en skole som også måler seg med de beste i Europa. Derfor styrker vi skolen med over 60 millioner kroner i vårt alternative budsjett, sier Saida Begum, fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen.

I vårt alternative budsjett viser vi at Oslo kan være en grønn og trygg by med en styrking av skolen, men uten eiendomsskatt.

Oslos elever skal møte en skole som gir dem muligheten til å utnytte sitt potensial, og som gir dem forutsetninger for å lykkes i en globalisert verden.

Samtidig skal skolen stille krav til at elevene respekterer hverandre, lærerne og ordensreglene slik at alle får et best mulig læringsmiljø.

Les: Oslo Høyres alternativ til Oslobudsjett

Større satsing på yrkesfag

saida-begum
Saida Begum er fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Den borgerlige regjeringen og stortingsflertallet har styrket skolen gjennom å innføre en ekstra time i naturfag på 5. trinn i statsbudsjettet. Dessverre lar ikke byrådet dette komme elevene til gode, men avvikler i stedet en kommunal styrkingstime på 5.- 7. trinn.

– Oslo Høyre vil ikke kutte i skolen slik som byrådet gjør, og vi setter i stedet av 5,5 millioner kroner til en ekstra undervisningstime i vårt alternative budsjett. Vi setter også av en pott til 10 millioner til en styrking av grunnleggende ferdigheter, forteller Begum.

Oslo Høyre mener at skolen ikke skal være en salderingspost, og styrker skolen med 60 over millioner kroner sammenlignet med byrådets forslag til budsjett.

Dette innebærer full demografikompensasjon for alle elever, reversering av byrådets rammekutt, en egen pott til styrking av basisfag, samt en enda større satsning på yrkesfag enn det byrådet legger opp til.

Oslo Høyre vil ikke kutte i skolen slik som byrådet gjør.

En grønnere by

Oslo Høyre vil legge til rette for at alle kan gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Oslo skal ha ren luft som alle kan puste i, og vi skal ta vare på marka, byens parker, grøntområder og fjorden.

Siden bilkjøring og annen transport er den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Oslo, er derfor kollektivtrafikken det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og for å redusere klimagassutslipp.

For å flere til å parkere bilen må kollektivtransporten ha høy frekvens og høy pålitelighet. Høyre foreslår å styrke nattbusstilbudet og satse mer på nullutslippsteknologi og andre innovative løsninger i kollektivtrafikken, i tillegg til å sikre flere ladestasjoner for el-biler.

eirik-lae-solberg
Gruppeleder i Oslo Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– Høyres miljøpolitikk har i mange år ført til at stadig flere velger kollektivtrafikk fremfor bil, sier leder i samferdsel- og miljøkomiteen Eirik Lae Solberg.

– Derfor er jeg svært fornøyd med at Høyre også i 2017-budsjettet satser mer på kollektivtrafikken og nullutslippsløsninger enn det byrådet gjør, fortsetter han.

Les: Oslo Høyres alternativ til Oslobudsjett

En trygg og trivelig by

Oslo skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her og for dem som besøker byen. Gjennom målrettet forebyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger det, skal Oslo være en storby hvor alle føler seg trygge.

Derfor setter vi av 4 millioner kroner til flere bymiljøvakter, midler til økt vedlikehold av lys i sentrum og styrker både natteravnene og kommunens prosjekt for å lage et tryggere uteliv.

– Vi gikk til valg på at Oslo skal være en trygg by for alle. Den borgerlige regjeringen følger opp dette ved å foreslå at Oslo får økt politiberedskap, og da er det på sin plass at Oslo Høyre svarer med å skaffe bedre belysning og flere bymiljøvakter, sier Eirik Lae Solberg.

I tillegg foreslår Oslo Høyre 50 millioner til opprustning av torg og møteplasser i byen vår. Dette er tiltak som vil gjøre Oslo til en triveligere by og som vil sikre sosiale møteplasser for alle byens innbyggere.

Oslo Høyre prioriterer å sette av ytterligere 44 millioner kroner til rusfeltet.

Les: Oslo Høyres alternativ til Oslobudsjett

Livskvalitet og valgfrihet

Det røde byrådets ideologiske kamp mot konkurranse om å levere de beste tjenestene til innbyggerne, vil ramme brukerne av byens sykehjem, hjemmehjelpstjenester og barnehager.

– Høyre vil sikre valgfrihet i tjenestetilbudet, forsikrer leder i helse- og sosialkomiteen, James Stove Lorentzen.

james-stove-lorentzen
Leder i helse- og sosialkomiteen, James Stove Lorentzen. Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Det er kvaliteten på tilbudet til byens innbyggere som er det viktigste, ikke om det er private aktører, ideelle eller kommunen selv som står for tilbudet, understreker Stove Lorentzen.

Rusomsorgen er et annet satsningsområde for Høyre, både i regjering og i Oslo.

– Ruspasienter som er motiverte og har behov for behandling, opplever ofte lang ventetid. Vi vil at flere skal komme raskere til behandling, og at behandlingen skal være tilpasset den enkelte. Derfor prioriterer Oslo Høyre å sette av ytterligere 44 millioner kroner til rusfeltet, sier Stove Lorentzen.

Det er kvaliteten på tilbudet til byens innbyggere som er det viktigste, ikke om det er private aktører, ideelle eller kommunen selv som står for tilbudet.

Les: Oslo Høyres alternativ til Oslobudsjett

Siste nyheter