Oslo Høyres årsmøte 2014

ÅRSMØTE 2014, 24. – 25. JANUAR

Oslo Høyres årsmøte behandlet  fem resolusjoner og seks ettpunktsuttalelser. Hvert andre år er det personvalg i Oslo Høyre. Nikolai Astrup ble gjenvalgt som leder og Kristin Vinje ble gjenvalgt som nestleder. Les mer om personvalgene lenger ned.

Resolusjoner

Vedtatte resolusjoner:

Raskere boligbygging.

Lavterskelstilbud innen psykisk helse for barn og unge.

Aktiv forebygging gir mindre kriminalitet.

Økt aktivitet på Aker sykehus.

Bedre og tryggere samferdsel og fremkommelighet. 

Vedtatte ettpunktsuttalelser:

EKSAMEN FØR RUSSETID
Oslo Høyre vil at Oslo kommune søker Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre en prøveordning med eksamen før russetiden i Oslo i 2015, som innebærer at eksamensperioden avsluttes senest 16. mai og at 17.mai markerer starten på russetiden.

SEXKJØPSLOVEN
Oslo Høyre avventer evalueringen av sexkjøpsloven, men mener det må meget tungtveiende grunner til for å endre partiets programfestede standpunkt.

ANONYM RETTING AV PRØVER
Oslo Høyre vil at Oslo kommune setter i gang et prøveprosjekt med anonym retting av enkelte større prøver og innleveringer i Osloskolen i løpet av skoleåret 2014/15.

FORBRUKERVENNLIG MAT- OG LANDBRUKSPOLITIKK
Oslo Høyre mener at det norske markedet i langt større utstrekning enn i dag bør åpne for importerte matvarer, blant annet gjennom å fjerne prosenttollen på ost- og kjøttprodukter som Stoltenberg II-regjeringen innførte.

SLIPP LESELYSTEN FRI – FJERN BOKAVTALEN NÅ
Oslo Høyre vil fjerne bokavtalen og gå inn for fri prisfastsettelse på bøker regulert av  konkurranselovgivningen.

HØYRE VIL FJERNE ALDERSGRENSER I ARBEIDSLIVET
Oslo Høyre vil at Oslo kommune og staten kritisk gjennomgår lovverket med aldersgrenser i arbeidslivet, med sikte på å fjerne lover og bestemmelser som begrenser eldres adgang til å kunne stå lenger i arbeid. En øvre pensjonsalder bør fortsatt gjelde.

****

Valg

Disse ble valgt på Oslo Høyres årsmøte 2014:

Leder
Nikolai Astrup

Nestleder
Kristin Vinje

Medlem av Arbeidsutvalget
Torbjørn Sølsnæs

Leder i Oslo Høyres kvinneforum
Maren Malthe-Sørenssen

3 medlemmer av Hovedstyret
Ellen Christine Christiansen
John Christian Elden
Gulsum Koc

Suppleringer til Hovedstyret for ett år (2014-2015):
Eirik Lae Solberg (etter Stefan Heggelund, som automatisk er medlem av HS som stortingsrepresentant 2013-17)
Karen Skjånes (etter Torbjørn Sølsnæs, som automatisk er medlem av HS dersom han velges som medlem av AU)

25 medlemmer av Representantskapet

 1. Merete Agerbak-Jensen
 2. Brit Andreassen
 3. Morten Bakke
 4. Anne Herseth Barlo
 5. Thomas Bartholdsen
 6. Kristin Clemet
 7. Gunnar Falck-Ytter
 8. Karin Espeland
 9. Lars Groth
 10. Marianne Groth
 11. Jarle Hammerstad
 12. Astrid Nøklebye Heiberg
 13. Frode Helgerud
 14. Irma Iversen
 15. Ole B. Hovind
 16. Fritz Huitfeldt
 17. Hans G. Kjæstad
 18. Eirik Moen
 19. Leif Nybø
 20. Afshan Rafiq
 21. Christopher Rødsten
 22. Camilla Strandskog
 23. Hans Svelland
 24. Tony Tiller
 25. Benedicte Økland

 

 

Siste nyheter