Oslo Høyres årsmøte 21.-22. januar

Bilde av votering

Årsmøtet avholdes i år digitalt p.g.a. gjeldende smittevernsbestemmelser. Forhandlingene strømmes direkte på Oslo Høyres Facebook-side.

Delegater til Oslo Høyres årsmøte har fått tilsendt egen registreringslenke for innlogging til Zoom. Det er kun delegater med stemmerett som skal logge inn på Zoom, øvrige kan følge forhandlingene direkte via våre Facebooksider.

Sakspapirer:

 

Tentativ tidsplan for Oslo Høyres årsmøte 2022

Kan bli justert med tidligere avslutning fredag og lørdag – avhengig av antall påmeldte til debattene og antall resolusjoner som skal behandles.

 Fredag 21. januar 2022

16.00     Innsjekking

17.00     Åpning og konstituering

– minneord

17.20     Lederens politiske innledning

Heidi Nordby Lunde innleder til debatt om Hovedstyrets årsberetning 2021 Generell debatt knyttet til årsberetningen

18.20     Resolusjonsbehandling

Innledning ved leder av Oslo Høyres resolusjonskomité, Therese Eia Lerøen Debatt

«Moderne og helhetlig byutvikling mot 2030» innledning ved leder av Oslo Høyres bolig- og byutviklingsutvalg, Merete Agerbak-Jensen

Debatt

21.00     Årsmøtets forhandlinger avbrytes

 

Lørdag 22. januar 2022

08.00     Registrering/innsjekking

09.00     Møtestart med resolusjonsdebatt og votering

11.30     Innledning ved Høyres leder, Erna Solberg

12.15     Lunsjpause

13.15     Videre resolusjonsdebatt og voteringer

 • Valg: Innledning ved leder av valgkomiteen, Jens Jørgen Lie
  • Leder i Oslo Høyre for 2 år
  • Nestleder i Oslo Høyre for 2 år
  • Kvinnepolitisk leder i Oslo Høyre for 2 år
  • Medlemmer av Arbeidsutvalget, § 10, 1. avsnitt
  • 3 medlemmer til Oslo Høyres hovedstyre for 2 år
  • 2 medlem av Oslo Høyres hovedstyre for 1 år (suppleringsvalg)
  • 25 valgte til representantskapet
  • Internkontrollutvalg for 2 år
  • Revisor for 2 år
  • Valg av nominasjonskomite til bystyrelisten 2023-2027 Valg etter innstilling fra Hovedstyret
  • Valg av Oslo Høyres landsmøtedelegasjon 2022

(alle innstillinger ligger som vedlegg til denne innkallingen)

 

15.30 Avslutning

Siste nyheter