Oslo Høyres hovedsaker – valg 2015

Oslo Høyre vil ha mer kunnskap i Osloskolen, og en grønnere og en tryggere by. Foto: CF Wesenberg / kolonihaven.no

Vi vil ha mer kunnskap i Osloskolen, og en grønnere og tryggere by.

Les: Oslo Høyres program for perioden 2015 – 2019

MER KUNNSKAP I SKOLEN
Osloskolen skal bidra til at alle elever kan realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Vår skole skal kunne måle seg med de beste skolene i Europa fra barneskole til studiespesialisering eller yrkesfag.

Oslo Høyre vil
Tilpasse undervisningen til den enkelte elev
Ha åpenhet om resultater slik at alle elever kan få den hjelpen og de utfordringene de trenger
Ha tettere oppfølging av hver enkelt elev slik at flere kan fullføre og bestå videregående skole
Sikre at Osloskolen har landets beste lærere ved å tilby mer etter- og videreutdanning, god lønn, og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

GRØNNERE BY
Oslo er en by som vokser i rekordfart. Veksten muliggjør en foredling av Oslos særpreg og gode bomiljøer, og gjør det mulig å videreutvikle byen og transformere gamle industriområder til nye, moderne og miljøvennlige boligområder.

Oslo Høyre vil
Gjøre det enkelt for deg å ta miljøvennlige valg i hverdagen
Ta vare på marka, parkene og de grønne lungene
Utvide kollektivtilbudet og sikre flere og hyppigere avganger
Bygge ny T-bane til Fornebu og Akershus universitetssykehus, ny T-banetunell, nye stasjoner i indre by og nytt signalanlegg til T-banen

TRYGGERE BY
Oslo skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her, og for dem som besøker byen.

Oslo Høyre vil
Ha mer synlig politi i hele byen
Forhindre ungdomskriminalitet ved å drive forebyggende arbeid blant barn og unge
Sørge for effektivt og godt renhold samt god belysning i gater og byrom

NEI TIL EIENDOMSSKATT I OSLO
Oslo Høyre vil ikke at det skal bli dyrere å bo eller vanskeligere å drive næringsvirksomhet i Oslo.

Derfor sier vi nei til eiendomsskatt.

Boligskatt er er en usosial skatt som rammer boligeiere uavhengig av inntekt og betalingsevne
Eiendomsskatt på næringseiendom rammer bedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser i Oslo, og som Oslo er avhengig av
Å innføre eiendomsskatt er å skyve politiske problemer over på innbyggerne fordi politikerne ikke klarer å prioritere eller å drive kommunen effektivt innenfor kommunens budsjett.

Les: Oslo Høyres program for perioden 2015 – 2019

Siste nyheter