Oslo Høyres program 2011-2015

Høyrehjerter

Oslo Høyres program for bystyreperioden 2011 – 2015. Programmet ble vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 2011.

LES OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015

OSLO – MULIGHETENES BY

MULIGHETER
Oslo er en by med muligheter for alle. For de aller fl este er Oslo en by hvor det er godt å vokse opp og leve. Likevel er det enkelte som av forskjellige grunner har et spesielt behov for hjelp og støtte i perioder av livet. Oslo Høyre vil gi alle muligheten til å leve et verdig liv.

VALGFRIHET
Oslo Høyre tror at innbyggerne vil få rikere og bedre liv om de selv tar ansvar og får velge hvordan de vil leve. Derfor vil vi at alle skal få anledning til å velge mellom fl ere tilbud innenfor utdannelse, helse, eldreomsorg og på en rekke andre områder.

MANGFOLD
Vi vil respektere og ta vare på alle Oslos innbyggere uansett hvor de kommer fra, hvilken kultur og religion de har med seg, og hvilket språk de snakker. Samtidig vil vi stille krav til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. En god skole, styrket norskopplæring, bedre jobbmuligheter og attraktive fritidstilbud vil bidra til å gi alle muligheter til å følge sine drømmer.

INITIATIV
Høyre tror på det private initiativ. Den som ønsker å starte og drive en bedrift og skape arbeidsplasser for seg selv og andre, skal oppmuntres til dette. Oslo Høyre vil redusere skjemaveldet, gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggere og bedrifter og innta en positiv holdning til utvikling og nye løsninger.

TRYGGHET
Oslo skal være en trygg by. Oslo Høyre vil fjerne den åpenlyse narkotika-omsetningen, redusere hverdagskriminaliteten og gjenopprette tilliten til politiet.

LES OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015

Siste nyheter