Oslo Høyres program 2015 – 2019

Oslo Høyre vil ha mer kunnskap i Osloskolen, og en grønnere og en tryggere by. Foto: CF Wesenberg / kolonihaven.no

Oslo Høyres program for perioden 2015 – 2019 ble vedtatt på årsmøtet 25. januar 2015.

Les hele programmet her.

Inkludering, likeverd og likestilling skaper det mangfoldige Oslo. Det er disse grunnleggende verdiene som sikrer åpenhet og deltakelse for alle.

Fremtidens Oslo
Vi i Oslo Høyre er optimister på vegne av Oslo, og de neste fire årene vil vi fornye, forandre og forbedre byen. Slik skal den lille storbyen bli enda bedre for oss som bor her.

Oslo Høyres viktigste tiltak for at Oslo skal være en bedre by for oss som lever her, er:

  • å sørge for at kommunens tjeneste- og velferdstilbud for oss som innbyggere har høy kvalitet
  • å bidra til valgfrihet og muligheter slik at vi kan skape det beste for våre nærmeste
  • å sørge for at næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og vekst

I dette programmet peker vi ut retningen vi ønsker byen skal utvikle seg i. Sammen skaper vi det gode livet i fremtidens Oslo.

Siste nyheter