Oslo Høyres sentrale nominasjonsprosess

Oslo Høyres sentrale nominasjonsprosess

Nominasjonskomitéen inviterer nå Oslo Høyres medlemmer til å spille inn navn på kandidater til Oslo Høyres stortingsliste 2021-2025.

Nyheter - Nominasjonskomitéens leder Erling Lae

Nominasjonskomitéens leder Erling Lae

Oslo Høyre vil som ved tidligere valg arrangere en rådgivende uravstemning blant sine medlemmer i oktober måned før stortingsvalg. Da kan alle medlemmer i Oslo Høyre stemme frem sine kandidater.

– Vi mener det er verdifullt at medlemmene i Oslo Høyre får mulighet til å påvirke hvem som skal representere oss på Stortinget, sier nominasjonskomitéens leder, Erling Lae.

– Komiteen inviterer derfor nå Oslo Høyres medlemmer til å spille inn navn på kandidater til Oslo Høyres stortingsliste 2021-2025, fortsetter Lae.

Oslo Høyre har i denne perioden 6 representanter på Stortinget, hvorav to er statsråder.:

Alle som var kandidater i 2017 har frist til 29. mai med å svare nominasjonskomiteen om de kan tenke seg å stille opp på nytt. Oslo Høyre skal stille en liste med i alt 26 kandidater til Stortinget så det er ønskelig med mange gode innspill. Alle få anledning til å gjøre sitt kandidatur kjent i partiet før det blir gjennomført rådgivende uravstemning blant Oslo Høyres betalende medlemmer 5. – 21. oktober. For å kunne delta i uravstemningen må kontingenten for 2020 være betalt innen 30. september.

Frist for å melde seg som kandidat eller melde inn forslag på andre kandidater er 1. august 2020. Alle forslag på kandidater meldes inn på epost: [email protected].

Nominasjonsprosessen videre

Her er en oversikt over de viktigste datoene i Oslo Høyres nominasjonsprosess frem mot Stortingsvalget 2021:

  • Frist for å melde inn nye kandidater er 1. august
  • Rådgivende urnominasjon i Oslo Høyre fra 5. – 21. oktober
  • Stortingsvalgslisten vedtas på Oslo Høyres nominasjonsmøte 30. november 2020.

Siste nyheter