Oslo kommune trekker OL-søknaden

Oslo rådhus

I går kveld ble det kjent at Høyres stortingsgruppe har anbefalt å ikke gi en statsgaranti til de olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo i 2022.

– Er selvfølgelig skuffet
Det er derfor ikke lenger noen realistisk mulighet for at Stortinget vil gå inn for et Oslo-OL i 2022, og Oslo kommune vil trekke søknaden om statsgaranti og statstilskudd.

– Oslo2022 er et prosjekt som har hatt overveldende støtte i Oslo bystyre og som har fått tilslutning av byens befolkning gjennom den lokale folkeavstemningen i 2013. Jeg hadde håpet på et annet resultat i kveld og er selvfølgelig skuffet, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

– Å arbeide med Oslo 2022 har vært en spennende reise som nå må ta en ny kurs. Målet om å ta OL til Oslo og Norge må legges i skuffen, men planene vi har utviklet for å bygge byen videre frem mot 2022 og etterpå, skal vi gjennomføre. Mitt utgangspunkt er at planene for samferdselsprosjekter, byutviklingstiltak og idrettsanlegg som har blitt utviklet gjennom Oslo2022-prosessen skal realiseres. Med et OL ville alt ha vært ferdig til 2022, men nå vil noe ta litt lengre tid, sier byrådslederen.

Verdier som står igjen
– Vi vil videreføre arbeidet Oslo 2022 har lagt ned for oppgradering av samferdselsinfrastruktur, idrettsanlegg og byutviklingstiltak i Oslo. Noe av det første vi går løs på, er å sikre en ny hall på Jordal. Der er arbeidet godt i gang og Oslo kommune vil fortsette den positive dialogen vi har med Vålerenga om dette, fortsetter Stian Berger Røsland.

Oslo 2022 har i perioden 2012-2014 arbeidet med OL/PL-søknad til IOC og søknad om statsgaranti til Kulturdepartementet. Oslo kommunes kostnad for arbeidet med OL/PL-søknaden har vært på 110 mill. kroner, i tillegg til dette har 75 mill. kroner gått til utrednings- og planarbeid knyttet til idrettsanlegg, infrastruktur og andre byutviklingstiltak i Oslo.

Disse tiltak vil realiseres også uten et OL/PL. Totale utgifter for Oslo kommune har altså vært på 185 mill. kroner.

Ny fase
– Når prosjektet nå går over i en ny fase vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har arbeidet med dette, både NIF og de samarbeidende kommunene i søkerkomiteen og alle ansatte i Oslo kommune. Direktør i Oslo 2022, Eli Grimsby, har ledet arbeidet med OL-søknaden på en meget ryddig og solid måte, og har sammen med sine ansatte sørget for at vi nå er godt rustet til å gå videre med bygg- og anleggsprosjektene uavhengig av OL/PL. Byrådet vil nå avvikle den utadrettede virksomheten i Oslo 2022-etaten, mens arbeidet mot tilbydere og leverandører skal videreføres i en annen organisering enn i dag. Dette vil vi komme nærmere tilbake til,  sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Prosjekter som fortsatt skal realiseres
Byrådet vil arbeide for å realisere følgende prosjekter uten OL/PL:

  • Utvikling av områdene Breivoll, Kjelsrud, Økern og Ulven.
  • Stubberud, ishockey transformert til flerbrukshall.
  • Jordal, ishockey
  • Valle Hovin, skøytehall
  • Mortensrud, treningshall hockey
  • Grønmo, skianlegg/aktivitetspark tilrettelagt for mennesker med nedsattfunksjonsevne
  • Grefsenkollen, utvidelse av dagens anlegg
  • Planfrie kryss Vindern og Slemdal, samt oppgraderinger på T-banenettet.

Mitt utgangspunkt er at planene for samferdselsprosjekter, byutviklingstiltak og idrettsanlegg som har blitt utviklet gjennom Oslo2022-prosessen skal realiseres. Med et OL ville alt ha vært ferdig til 2022, men nå vil noe ta litt lengre tid.

Siste nyheter