Oslo kommune vil utstede grønne obligasjoner

Med denne beslutningen befester Oslo sin posisjon som en miljøvennlig storby, og er første kommune i Norge som utsteder obligasjonene.

De grønne obligasjonene skal finansiere miljøvennlige investeringer i årene som kommer, som nye T-banevogner, sykkelveier og energieffektiviserende tiltak i kommunens bygninger.

– Ved utstedelse av en grønn obligasjon skal pengene anvendes til grønne investeringer. Oslo er Europas raskest voksende by, og kommunen skal møte veksten på en bærekraftig måte, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Klimanøytral innen 2050
Utstedelsen vil tiltrekke seg miljøbevisste investorer, og Oslo kommune vil benytte seg av den økende interessen det er for å investere i miljøvennlige prosjekter.

– Økt investorinteresse kan gi kommunen en fordel ved utstedelse av nye obligasjoner, slik at dette også er en god økonomisk beslutning for kommunen, sier Lae Solberg.

Oslo kommune har som mål å bli klimanøytral innen 2050. Oslo kommune mener at flere av investeringsprosjektene våre er miljøprosjekter som kvalifiserer til finansiering ved utstedelse som grønne obligasjoner.

Fakta: hva er en grønn obligasjon?

  • I likhet med tradisjonelle obligasjonsutstedelser er utstedelse av grønne obligasjoner opptak av lån.
  • Grønne obligasjoner har de samme grunnleggende finansielle egenskapene som tradisjonelle obligasjoner.
  • Avviker fra ordinære obligasjoner ved at de må øremerkes til finansiering av grønne investeringer.
  • Hva som defineres som grønne investeringer fremgår av «The Green Bond Principles».
  • Investor vil oppnå den samme avkastning for den samme risiko.
  • Det er sannsynlig at utstedelse av en grønn obligasjon vil øke etterspørselen i markedet etter Oslo kommunes obligasjoner.

Les også:
– Oslo Høyres bystyreliste er justert
– Det betyr noe hvem som styrer Oslo
– Oslo Høyres program 2015 – 2019

Siste nyheter