Oslo reduserer klimagassutslippene

Oslo kommune har redusert klimagassutslippene fra egne virksomheter med hele 22 prosent fra 2013 til 2014.

– Byrådet er godt fornøyd med at det målrettede miljøarbeidet som skjer i kommunale virksomheter gir resultater. For å nå målet om nullutslipp forsterker vi innsatsen framover, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Ambisiøse klima- og miljøtiltak

Høyres mål er at Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby. Kommunen gjennomfører ambisiøse klima- og miljøtiltak innen bygg, energiforsyning og transport. Blant annet ble antall nullutslippskjøretøy i virksomhetene økt fra 97 til 397 fra 2013 til 2014 og oljefyrer er faset ut av flere kommunale bygg.

Årets rapportering viser at tiltakene virker, og en positiv utvikling for å kunne nå Oslos klimamål.

− Vi er opptatt av at Oslo skal gå foran og kutte i egne utslipp. For å nå det ambisiøse målet om å redusere klimagassutslippene på 50 prosent innen 2030 må kommunens virksomheter gjøre sitt. Vi er i ferd med å lage en egen klima- og energistrategi som blir sentral i det videre arbeidet, sier Berger Røsland.

Bedre kollektivtilbud

Utfasing av oljefyrer er det tiltaket som har gitt størst nedgang i CO2- utslipp, tilsvarende 10 prosent. Videre har mer klimavennlig energibruk og transport ført til en reduksjon av utslippet på henholdsvis ca. 7 og 4 prosent sammenlignet med 2013.

Tall fra Ruter viser at kapasiteten i kollektivtransporten øker mer enn befolkningsveksten. Samtidig er det registrert en økning av antall påstigninger.

Dette tilsier at Osloborgere benytter kollektivtransport mer enn tidligere, samtidig som tilbudet er bedre.

− Rapporten viser en nedgang i CO2-utslipp fra buss med 3,7 prosent fra 2013 til 2014. Målet er at all kollektivtransport skal være klimanøytral innen 2020, og det er godt å se at vår satsing på biogass og hydrogen som drivstoff gir resultater, avslutter Røsland.

Siste nyheter