Oslo Senior Høyres årsmøte 28. november

Statsråd Sylvi Listhaug holdt et engasjert innlegg om stortingsmeldingen «Leve hele livet» på Oslo Senior Høyres årsmøte 28. november.

Årsmøtet valgte Per H. Christiansen til ny nestleder. Grete Horntvedt fortsetter som leder. Tom K. Hargreaves gikk ut av styret etter eget ønske. Nytt styremedlem er Brit Andreassen som rykker opp fra varamedlem-plassen. De øvrige styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt. Nytt varamedlem er Sidsel Kjeldaas Salte

Siste nyheter