Oslo skal få internasjonal grunnskole

Som første kommune i landet vil Oslo tilby elever allerede fra seks år et International Baccalaureate-program i offentlig regi.

Mens de fleste større byer i Norge har et privat internasjonalt skoletilbud på grunnskolenivå, finnes ikke dette i Oslo per i dag.

– Et internasjonalt skoletilbud vil gi elever i Osloskolen et ambisiøst og spennende opplæringsalternativ som vil gi dem et godt grunnlag for videre skolegang, studier og arbeid på en internasjonal arena, sier utdanningsbyråd Anniken Hauglie.

Manglerud og Blindern
Manglerud skole vil starte opp to IB-programmer: Primary Years Programme (6- 11 år) og Middle Years programme (12-16 år) fra skoleåret 2016/2017. Blindern videregående skole er en ny videregående skole som er planlagt utvidet med ungdomstrinn (8-10) fra 2019.

Blindern videregående skole har allerede i dag IB- program for elevene på videregående nivå. Når ungdomstrinnet etableres ved skolen fra 2019, vil byrådet etablere et IB-tilbud også til ungdomstrinnet – Middle Years programme (12-16 år).

Engelsk undervisning
Undervisningen ved det planlagte skoletilbudet vil foregå på engelsk i alle fag, med unntak av norsk. Tilbudet gjelder for alle barn i Oslo, og elevene tas inn på bakgrunn av søknad.

– Jeg har tror på at et internasjonalt skoletilbud også kan være et godt virkemiddel for å tiltrekke utenlandsk nøkkelkompetanse til institusjoner og bedrifter i Osloregionen, sier byråden.

Siste nyheter