Oslo trenger en småbåtstrategi

En fjordby i vekst har behov for flere båtplasser slik at det å eie båt kan gjøres tilgjengelig for enda flere innbyggere.

eiriklaesolberg2
Eirik Lae Solberg. Foto: Oslo kommune / Sturlason

– I dag er det stor mangel på båtplasser i Oslo, mener Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Vi ønsker at flere i Oslo skal ha mulighet til å ha båt, og ønsker at det etableres rundt 2 000 nye båtplasser. Vi må både etablere nye småbåthavner og utvide kapasiteten på eksisterende anlegg. De mest aktuelle havnene er spredt langs sjøkanten, som Lysaker, Filipstad, Akershuskaia, Ljansbruket, Paddehavet og Sørenga.

Denne uken behandler bystyret et forslag om å utvikle en egen strategi for småbåtpolitikken i Oslo. Det private forslaget er fremmet av Pia Farstad von Hall og Eirik Lae Solberg, samt Espen Ophaug som er leder i Oslo Venstre.

Oslo har lange tradisjoner for et aktivt båtliv, og mange i Oslo har allerede i dag mulighet til å eie egen båt. Høyre ønsker at dette også skal være mulig selv om Oslo vokser.

Båtturister

– For båtfolket er det også viktig å avklare hvordan båtene skal oppbevares på vinterstid. Det må derfor også lages en oversikt over hva som finnes av muligheter i dag og kartlegges hvordan denne kapasiteten kan utvides. sier Pia Farstad von Hall.

piafvhall
Pia Farstad von Hall. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

I løpet av en sesong er det også mange som ønsker å benytte sjøveien for å besøke Oslo.

Høyre er opptatt av at Oslo skal ta imot båtturister på en god måte og som samsvarer med de maritime tradisjonene som vi har i Oslo.

Gjestehavn

I dag har ikke kommunen egen gjestehavn med et godt servicetilbud. Det vil Høyre gjøre noe med.

– Vi ser for oss at Akershusstranda kan utvikles til en god gjestehavn. Her er det plass til å legge ut gjestebrygger, og det er plass til å bygge dusj, toalett og vaskeri på land. Denne gjestehavnen bør også kunne brukes som vinterbosted for dem som bor i båt på helårsbasis, sier Farstad von Hall.

Med flere båter på fjorden blir det også viktigere å utvikle gode sanitæranlegg som båtene kan benytte seg av for å tømme septiktankene.

Forslaget fra Høyre og Venstre legger opp til flere anlegg og enklere tilgang.

Siste nyheter