Oslobyrådets forslag til budsjett er dyster lesning for idretten

Byrådet har lagt frem sitt forslag til Oslobudsjett for 2021. Det er tydelig at SVs idrettsbyråd er den største budsjett-taperen, for idretten avspises i realiteten med knapper og glansbilder.

Da Høyre styrte Oslo ble det innført en ordning der idrettslagene rundt om i byen kunne søke om kommunale midler for å bygge nye haller og idrettsanlegg, mot at de selv bidro med penger og dugnadstimer. Denne ordningen har mange idrettslag, barn og unge hatt stor glede av. Nå er potten nærmest helt fjernet og de fem millionene som er igjen er så vidt penger til å bygge en eneste Tufte-park eller ballbinge. Dette vil få store konsekvenser for lenge planlagte prosjekter for klubber som blant annet KFUM og BSK.

Vi har over tid sett byrådets manglende sympati for private initiativ. Både når det gjelder barnehager og sykehjemsdrift har Ap-byrådet år etter år forsøkt å strupe økonomien og driften av private barnehager og sykehjem. Nå kan det se ut som at denne ideologien også har nådd idretten. Kommunen legger opp til å slå beina under de frivillige som ønsker å realisere noe på egenhånd. Fremover skal nærmest alt av utbygging av idrettsanlegg gjøres i kommunal regi.

Videre i budsjettforslaget konstaterer vi at det ikke skal bygges en eneste ny kunstgressbane i Oslo neste år. Noen skal heldigvis rehabiliteres, men fordi byrådet har innført et lokalt forbud mot bruk av gummigranulat før det finnes et fullgodt alternativ, er det høyst usikkert hvordan disse banene blir, hvor lenge de vil tåle å bli brukt, og om de i det hele tatt vil bli rehabilitert. Klubber rundt om i byen rapporterer nå om at enkelte fotballbaner er i så dårlig stand at de vurderer det som helseskadelig å spille der. Baner kan bli stengt, samtidig som tusenvis av barn står og tripper med fotballskoene på utsiden. Byrådets svar er å sende Oslofotballen ut i en endeløs usikkerhet.

For Høyre sin del så bekymrer det oss også at byrådet heller ikke i neste års budsjett setter av penger slik at klubbene skal ha økonomi til å inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier som ikke selv har råd til å betale treningsavgifter og medlemskap. Det er skuffende at Ap-byrådet ikke prioriterer mange av dem som har de tøffeste oppvekstsvilkårene i denne byen.

Med dette budsjettet som bakteppe, er det kanskje ikke så overraskende at byrådet selv justerer ned ambisjonsnivået for hvor mange som skal være fornøyd med idrettstilbudet i Oslo. Man legger nemlig opp til at andelen av dem som sier de er fornøyde med idrettstilbudet skal falle fra 2020 til 2021. Den nye idrettsbyråden Omar Gamal (SV) ble dessverre budsjettaper i sin første omgang. Det burde uroe alle som er opptatt av idretts-Oslo.

Innlegget ble først publisert i Nordstrand Blad 30/9-20.

Siste nyheter