Oslos eldreomsorg utvikles og forbedres

I Aftenposten 26. juni trekker kronikkforfatterne Kristin Borg, Knut Elgsaas, Kolbjørn Forfang og Bergfinn Aabø frem det de oppfatter som «alvorlige trusler mot god eldreomsorg i Oslo». Ikke i dag – men i 2035. Kronikken er full av uriktige opplysninger med en negativ vinkling.

Kronikkforfatterne har rett i at de store barnekullene etter krigen begynner å bli pensjonister, men det betyr ikke at de trenger omsorgstjenester.

Forfatterne skriver at et betydelig antall meget pleietrengende personer med demens ikke får plass på sykehjem.

Påstanden er rett og slett feilaktig. Det er ikke kø før å få sykehjemsplass i Oslo – og har ikke vært det på mange år.

Nytenkning
Oslos eldreomsorg gjennomgår for tiden store reformer. Hjemmetjenestene utvikles og forbedres, teknologien gjør sitt inntog og Omsorg+ tilbudet, som representerer morgendagens mer aktive eldreomsorg, er under kraftig utbygging.

Prosjektet «bedre hverdagsliv» skal gi beboere med demens på sykehjem en tryggere og bedre tilpasset hverdag. Dessuten er planene for en demenslandsby på Tøyen og en på Granstangen, de virkelig store nytenkningene i Oslos eldreomsorg.

Sist, men ikke minst, har sykehjemsetaten hatt stor suksess med å rekruttere stadig flere lærlinger til sykehjemmene slik at fremtidens kompetanse sikres.

Hjemmesykepleie betalt av den enkelte bydel
Det mest oppsiktsvekkende kronikkforfatterne trekker frem er faren for en svekket offentlig eldreomsorg hvor de med lav inntekt ikke har råd til å kjøpe tjenester.

For hjemmehjelp er det i Oslo en inntektsgradert egenandel. For hjemmesykepleie er tjenesten helt og holdent betalt av den enkelte bydel.

For Høyre er det en selvfølge at det fortsetter slik.

Denne artikkelen sto på trykk i Aftenposten 8. juli under spalten «Kort sagt».

Les også:
– Oslo Høyres bystyreliste er justert
– Det betyr noe hvem som styrer Oslo
– Oslo Høyres program 2015 – 2019 

Siste nyheter