Oslos innbyggere ønsker private barnehager

Oslos befolkning sier klart ja til at private barnehager fortsatt skal kunne etableres i byen. Private barnehager gjør det også bedre enn offentlige i foreldreundersøkelsene.

– Kvaliteten på tilbudet til barna er viktigere enn eierform. Undersøkelsene viser at barnas foreldre er enig med oss i dette, sier Nikolai Astrup.

I en undersøkelse tatt opp av Respons analyse i juni kommer det frem at hele 63 % av de spurte er enig i at private aktører fortsatt bør kunne etablere barnehager i Oslo. Dette flertallet gjelder uavhengig av kjønn, alder eller hvor i byen man bor.

Nyheter -

Mangfold på spill

Valget i år står derfor mellom en regjering som sier klart ja til det mangfoldet i barnehagesektoren som innbyggerne ønsker seg, og et uklart rød-grønt alternativ hvor man kan risikere at Rødt og SV får dratt Arbeiderpartiet til venstre i dette spørsmålet, akkurat slik de har klart i Oslo.

– Venstresiden er mer opptatt av hvem som driver barnehagen, enn om barna får et godt tilbud, sier Astrup.

Venstresidens hindring av private initiativ fører til et dårligere tilbud for alle foreldre i Oslo som har barn i barnehage. Ingen er mer opptatt av hvordan barna har det enn foreldrene, og foreldrene i private barnehager er også mer fornøyde med barnehagen enn i kommunale, viser brukerundersøkelsene fra i vår.

– I Oslo skal nå nye private barnehager stå tomme, fordi Rødt og SV styrer barnehagepolitikken, sier stortingsrepresentanten.

I stedet for å gå til valg på å legge ned private barnehager, mener Høyre det viktigste i barnehagen er innholdet og kvaliteten på tilbudet. En god barnehage er trygg, gir stort rom for lek og moro, og stimulerer sosiale ferdigheter, nysgjerrighet og læring.

Høyre vil:
  • Ansette flere barnehagelærere og pedagoger og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent.
  • Styrke tverrfagligheten gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse.
  • At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
  • At alle ansatte i barnehagene skal beherske norsk.
  • Styrke prinsippet om læring gjennom lek i barnehagene.
  • Sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp.
  • Tilby frivillig sommerskole før skolestart.
  • Fortsatt likebehandle private og offentlige barnehager økonomisk.

Siste nyheter