Oslos viktigste politiske verksted

Fredag 22. og lørdag 23. januar ble Oslo Høyres årsmøte avholdt i Høyres Hus.

Årsmøtet i Oslo Høyre leverte mye god debatt, nye ideer og inspirerende taler. På programmet stod et vidt spenn av resolusjoner, som vil utvikle Oslo Høyres politiske visjoner videre frem mot det kommende stortingsvalget og senere kommunevalget i 2019.

Fredag ettermiddag åpnet Oslo Høyres leder Nikolai Astrup årsmøtet med en inspirerende tale om hvordan regjeringen Solberg leverer det de gikk til valg på.

– I helsevesenet går ventetidene ned samtidig som valgfriheten øker. Slik blir pasientene friskere raskere og de får bestemme mer selv. I skolen gjør vi gode lærere enda bedre gjennom et historisk løft for etter- og videreutdanning. Da lærer også norske elever mer. Over hele landet bygges nå flere og bedre veier, raskere og mer effektivt enn før. Det skaper arbeidsplasser, senker transportkostnadene for næringslivet og gjør hverdagen for de som er avhengig av bil bedre, sa Nikolai Astrup til årsmøtet.

Han snakket også om en ny sikkerhetspolitiske situasjon hvor EU spiller en betydelig rolle.

Barnetrygden skal ikke avvikles
Et overveldende flertall på Oslo Høyres årsmøte stemte for å forkaste forslaget om at barnetrygd skal kunne brukes til gratis barnehage og SFO.

Resolusjonskomiteens innstilling, fremmet på bakgrunn av et forslag fra stortingsrepresentant Kristin Vinje om at barnetrygden bør erstattes med gratis barnehage og SFO, falt etter en grundig debatt på årsmøtets første dag.  

Dissensen fra Talat Butt fra Søndre Nordstrand Høyre om å ikke støtte resolusjonen fikk overveldende flertall. Dissensen fra Mathilde Tybring-Gjedde og Eirik Lae Solberg kom ikke opp til avstemning fordi årsmøtet avviste forslaget om å avvikle barnetrygden.

Fremtiden er ikke hva den engang var
Lørdag fikk årsmøtet besøk at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som også er leder i Høyres sentrale programkomite.

Hans spennende foredrag tok oss først gjennom et par interessante historiske linjer knyttet til Norges utvikling siden før industrialismen. Deretter var han innom hvilke utfordringer vi står overfor i vår tid, og ikke minst hva som skal være Høyres svar på disse utfordringene.

– Det går en blå tråd gjennom Høyres historie, inspirert av filosofen Edmund Bruke, som på slutten av 1700-tallet skrev: En stat uten evne til å endre seg er en stat uten evne til å bevare. Forandre for å bevare har alltid vært den konservative oppskrift i politikken. Vi hadde ikke vært Høyre om vi ikke ønsket å gjøre Norge enda bedre, sa Rød Isaksen til årsmøtet.

Et levende miljøsentrum i Oslo
Lørdagens resolusjonsbehandling tok for seg emner som Norges forsvarsevne, skolepolitikk og yrkesfag og miljømessig utvikling av Oslo sentrum.

I den sistnevnte går Høyre inn for å prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk i egne traseer på kryss og tvers i hele byen, samtidig som det må være mulig å benytte privatbil, da det er et uunnværlig transportmiddel for mange. Dette står i kontrast til det røde byrådet som ønsker å sperre Oslo sentrum for privatbiler.

Dagen ble avsluttet med valg, der blant annet Oslo Høyres leder Nikolai Astrup og nestleder Kristin Vinje ble gjenvalgt. Fabian Stang og Torbjørn Sølsnæs ble gjenvalgt til i arbeidsutvalget.

Alle de vedtatte resolusjonene kan du lese og laste ned fra våre nettsider.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med Mathilde Tybring-Gjedde og Jenny Clemet von Tetzschner.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med Mathilde Tybring-Gjedde og Jenny Clemet von Tetzschner.

Siste nyheter